Üdvözlöm a honlapomon!

Írások

Frissítve  Fordítási változatok kigyűjtése
Csia Lajos újszövetség szöveges formában      

Énok könyve (teljes)
Áldozatok táblázat
Jubileumok könyve (teljes)
II. Ezsdrás (4Ezra)
Aristeas levele Philokratéshez
Hertz kommentár és fordítás>
Rási kommentár>
Káldi Biblia kommentár
Jubileumi kommentár
Jusztinosz Párbeszéd a zsidó Trifónnal
Konkordanciás Károli Biblia>
Vanyó László: Apostoli atyák pdf> / doc
Barnabás levele>
Eusebius Hieronymus - A kiváló férfiakról>
új Órigenész - Énekek Éneke kommentár>
Héber-magyar kisszótár>


Vida Sándor fordítású újszövetség (javított)
Az örömhír Máté szerint
Az örömhír Márk szerint
Az örömhír Lukács szerint
Az örömhír János szerint
Az apostolok (kiküldöttek) tettei
Rómaiakhoz írt levél
Efézusiakhoz írt levél
Héberekhez írt levél
Galatákhoz írt levél
Korintusiakhoz írt első levél
Korintusiakhoz írt második levél
Jakab levele
János első levele
János második levele
János harmadik levele
Júdás levele
Pál levele a kolosszéiakhoz
Pál első levele a thessalonikaiakhoz
Pál második levele a thessalonikaiakhoz
Pál levele Filemonhoz
Pál levele Tituszhoz
Pál levele Filippibeliekhez
Pál első levele Timótheushoz
Pál második levele Timótheushoz
Péter első levele
Péter második levele
Jelenések könyve          egybe>
  
E-mail
 Linktár