1 Timothy 3:16 in Codex Alexandrinus

Reproduced below is the text of 1 Timothy 3:16–4:3 from Codex A, as presented in the photographic facsimile volume published by the British Museum in 1879. Of particular interest here is the reading in 3:16, where it may be seen that the manuscript reads ΘC "God was manifested in the flesh," employing the usual abbreviation ΘC for ΘEOC, with a stroke over the letters to indicate an abbreviation. However, textual critics believe that the ink in the center of the Θ and the stroke above were added by a corrector in modern times. Reasons for this belief are the color of the ink, and the fact that a "dot" has been placed in the Θ instead of a line. Tregelles writes, "The ink in which this has been done in A is sufficiently modern and black to declare its recent application" (An Account of the Printed Text of the Greek New Testament, London, 1854). Without these marks, the manuscript originally read ΟC "He who was manifested in the flesh." In the photograph below the ΘC in 3:16 is circled. Further down, in verse 4:3, there is another ΘC circled for comparison. Click on the circled areas for a larger view.

Nyers fordítás:

"Az alábbiakban kerül közlésre az I.Timóteus 3:16-4:3 szövege a "Codex A" - ból, ahogyan a British Múzeum által  1879-ben
kiadott fotókkal illusztrált másolat kötetében található. Különösen érdekes az itt olvasható 3:16, ahol azt lehet látni, hogy a kéziratban "ΘC" olvasható: "Isten megjelent hústesben", utánozva a szokásos "ΘC" rövidítést a "ΘEOC" értelmében, egy plusz vonást használva a rövidítés jelzésére. Mindazonáltal, a szövegkritikusok úgy vélik, hogy a tinta a "Θ" középen, és a tollvonás felette egy szerkesztő által lett hozzáadva a modern időkben. Ennek a hitnek oka a tinta színe, és az a tény, hogy egy pont került az "Θ"-ba egy vonal helyett. Tregelles azt írja: "A tinta, amellyel ezt végrehajtották elég modern és fekete ahhoz, hogy kijelenthessük, ez egy újabb keletű betoldás. (forrás...) Ezek nélkül a jelölések (javítások) nélkül a kéziratban eredetileg "ΟC" szerepel: "Aki megnyilvánult testben". Az alábbi fényképen az ΘC-t a 3:16-ban egy körrel van jelölve. Lejjebb, a versben 4:3, van egy másik bekarikázott "ΘC" az összehasonlítás végett. "


oc oc Codex Alexandrinus, 1 Timothy 3:16-4:3
theos

Nestle-Aland: καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.


Forrás: http://www.bible-researcher.com/alexandrinus4.html