MÓZES ÖT KÖNYVE ÉS A HAFTÁRÁK
Szerkesztette: DR. HERTZ J. H.
A BRIT BIRODALOM FŐRABBIJA

LEVITICUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 

I. Vájjikrá.

Lev I.

Lev 1,1

És szólította Mózest az Örökkévaló és szólt hozzá a találkozás sátrából, mondván:

Lev 1,2

Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Ha egy ember közületek bemutat áldozatot az Örökkévalónak, a barmokból, tulkokból és juhfélékből áldozzátok áldozatotokat.

Lev 1,3

Ha az áldozat égőáldozat, a tulokféléből hímet áldozzon, hibátlant, vigye a találkozás sátrának bejáratához, hogy kedvesen fogadja az Örökkévaló.

Lev 1,4

És tegye rá kezét az égőáldozat fejére és kedvesen fogadja tőle, hogy engesztelésül szolgáljon számára.

Lev 1,5

És vágja le a fiatal marhát az Örökkévaló színe előtt; és Áron fiai, a papok vigyék oda a vért és hintsék a vért köröskörül az oltárra, amely a találkozás sátrának ajtajánál van.

Lev 1,6

És fejtse le az égőáldozat bőrét és darabolja fel darabjaira.

Lev 1,7

És tegyenek Áronnak, a papnak fiai tüzet az oltárra és rendezzék el a fát a tűzön.

Lev 1,8

És rendezzék el Áron fiai, a papok a darabokat, a fejet és a hájat a fán, amely a tűzön van, amely az oltáron van.

Lev 1,9

Beleit pedig és lábszárait mossa meg vízben és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron égőáldozatnak, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.

Lev 1,10

És ha a juhfélékből való az áldozata, akkor a juhokból vagy a kecskékből égőáldozatul hímet áldozzon, hibátlant.

Lev 1,11

És vágja le azt az oltárnak északra eső oldalán az Örökkévaló színe előtt és Áron fiai, a papok, hintsék vérét az oltárra köröskörül.

Lev 1,12

És darabolja fel darabjaira, fejével és hájával és rendezze el a pap a darabokat a fán, amely a tűzön van, amely az oltáron van,

Lev 1,13

a beleket pedig és a lábszárakat mossa meg vízben és áldozza a pap mindezt és füstölögtesse el az oltáron, égőáldozat az, kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.

Lev 1,14

És ha madárból való az áldozata, égőáldozatul az Örökkévalónak, akkor gerlicékből vagy galambfiakból hozza áldozatát.

Lev 1,15

Vigye a pap az oltárhoz, csípje le a fejét, füstölögtesse el az oltáron, és vérét folyassa ki az oltár falára,

Lev 1,16

és távolítsa el a begyét tollastul és vesse az oltár mellé kelet felől, ahol a hamu van.

Lev 1,17

És tépje szét szárnyainál fogva, de ne válassza ketté és füstölögtesse el a pap az oltáron, a fán, amely a tűz fölött van; égőáldozat az, kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.

Lev II.

Lev 2,1

Ha valaki lisztáldozatot áldoz az Örökkévalónak, lángliszt legyen az áldozat; öntsön rá olajat és tegyen rá tömjént.

Lev 2,2

Vigye azt Áron fiaihoz, a papokhoz; vegyen ki tele marokkal a lánglisztből és az olajból, minden tömjénével együtt, és füstölögtesse el a pap az illatrészét az oltáron, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.

Lev 2,3

És ami megmarad a lisztáldozatból, az Ároné és fiaié, a legszentebb ez az Örökkévaló tűzáldozatai közül.

Lev 2,4

És midőn áldozol lisztáldozatul kemencében sült süteményt, ez lánglisztből készült kovásztalan kalács legyen, olajjal keverve és kovásztalan lepény, olajjal megkenve.

Lev 2,5

Ha pedig lábasban készült lisztáldozat az áldozatod, lángliszt legyen olajjal keverve és kovásztalan legyen.

Lev 2,6

Darabold el darabokra és önts rá olajat; ez lisztáldozat.

Lev 2,7

És ha serpenyőben készült lisztáldozat az áldozatod, lánglisztből, olajjal kell elkészíteni.

Lev 2,8

És vidd be a lisztáldozatot, amely ezekből az Örökkévalónak készíttetik; vigye a paphoz és az vigye oda az oltárhoz.

Lev 2,9

És vegye le a pap a lisztáldozatból az illatrészét és füstölögtesse el az oltáron, kellemes illatú tűzáldozat ez az Örökkévalónak.

Lev 2,10

És ami megmarad a lisztáldozatból, az Ároné és fiaié legyen; ez a legszentebb az Örökkévaló tűzáldozatai közül.

Lev 2,11

Semmiféle lisztáldozat, melyet áldoztok az Örökkévalónak, ne készüljön kovászosan; mert se kovászt, se mézet ne füstölögtessetek el mint tűzáldozatot az Örökkévalónak.

Lev 2,12

Első termésáldozatul bemutathatjátok azokat az Örökkévalónak, de az oltárra ne kerüljenek kellemes illatul.

Lev 2,13

És minden lisztáldozatodat sózd meg sóval és ne hagyd el a sót, Istened szövetségjelét, lisztáldozatodról; minden áldozatoddal áldozz sót.

Lev 2,14

És ha áldozod a zsengék lisztáldozatát az Örökkévalónak, érett kalászból tűzben megpörkölve, darált gabonaszemekből áldozd zsengéid lisztáldozatát.

Lev 2,15

Önts rá olajat és tégy rá tömjént, lisztáldozat az.

Lev 2,16

És füstölögtesse el a pap annak illatrészét a darájából és az olajból minden tömjénével együtt; tűzáldozat ez az Örökkévalónak.

Lev III.

Lev 3,1

Ha békeáldozat az áldozata, ha a marhák közül áldoz akár hímet, akár nőstényt, hibátlant áldozzon az Örökkévaló színe előtt.

Lev 3,2

És tegye rá kezét áldozatának fejére és vágja le a találkozás sátrának bejáratánál és hintsék Áron fiai, a papok a vért az oltárra köröskörül.

Lev 3,3

És áldozzon a békeáldozatból tűzáldozatot az Örökkévalónak; a zsírt, amely befödi a beleket, az egész zsírt, amely a beleken van,

Lev 3,4

a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.

Lev 3,5

És füstölögtessék el Áron fiai az oltáron az égőáldozattal, amely a fán van, amely a tűz fölött van; kellemes illatú tűzáldozat ez az Örökkévalónak.

Lev 3,6

És ha juhfélékből való az áldozata, békeáldozatul az Örökkévalónak, hímet vagy nőstényt, hibátlant áldozzon.

Lev 3,7

Ha juhot áldoz áldozatául, vigye be azt az Örökkévaló színe elé

Lev 3,8

és tegye rá kezét áldozatának fejére és vágja le a találkozás sátra előtt és hintsék Áron fiai a vérét az oltárra köröskörül.

Lev 3,9

És áldozzon a békeáldozatból tűzáldozatot az Örökkévalónak; a zsírt, a farkát egészen, a hátgerinc táján távolítsa el; a zsírt, amely befödi a beleket, az egész zsírt, amely a beleken van;

Lev 3,10

és a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van: és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.

Lev 3,11

És füstölögtesse el a pap az oltáron; tűzáldozati kenyér ez az Örökkévalónak.

Lev 3,12

És ha kecske az áldozata, vigye be az Örökkévaló színe elé.

Lev 3,13

És tegye rá kezét fejére és vágja le a találkozás sátra előtt és hintsék Áron fiai a vérét az oltárra köröskörül.

Lev 3,14

És áldozza abból az áldozatát tűzáldozatul az Örökkévalónak: a zsírt, amely befödi a beleket, az egész zsírt, amely a beleken van;

Lev 3,15

és a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.

Lev 3,16

És füstölögtesse el a pap az oltáron; tűzáldozati kenyérként, kellemes illatul. Minden zsírt az Örökkévalónak.

Lev 3,17

Örök törvény ez nemzedékeiteken át, minden lakhelyeteken; semmiféle zsírt és semmiféle vért ne egyetek.

Lev IV.

Lev 4,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 4,2

Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha valamely személy vétkezik tévedésből az Örökkévalónak bármely parancsolata ellen, amiket nem szabad tenni és ő elkövet egyet azok közül;

Lev 4,3

ha a fölkent pap vétkezik, úgyhogy bűnt hoz a népre, akkor áldozzon vétkeért, amelyet vétkezett, egy fiatal, hibátlan tulkot az Örökkévalónak vétekáldozatul.

Lev 4,4

És vigye a tulkot a találkozás sátrának bejáratához, az Örökkévaló színe elé, tegye rá kezét a tulok fejére és vágja le a tulkot az Örökkévaló színe előtt.

Lev 4,5

És vegyen a fölkent pap a tulok véréből és vigye be a találkozás sátrába.

Lev 4,6

És mártsa a pap az ujját a vérbe és hintsen a vérből hétszer az Örökkévaló színe előtt, a szent függöny felé.

Lev 4,7

És tegyen a pap a vérből a fűszeres-füstölőszer oltárának szarvaira az Örökkévaló színe előtt, mely a találkozás sátrában van; a tuloknak minden vérét pedig öntse az égőáldozat oltárának talapzatára, amely a találkozás sátrának a bejáratánál van.

Lev 4,8

És a vétekáldozat tulkának minden zsírját vegye le róla; a zsírt, amely befödi a beleket és minden zsírt, amely a beleken van,

Lev 4,9

s a két vesét meg a zsírt, mely rajtuk van, mely a vékonyán van és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el,

Lev 4,10

amint leveszik a békeáldozat barmáról és füstölögtesse el a pap az égőáldozat oltárán.

Lev 4,11

És a tulok bőrét és minden húsát fejével és lábszáraival együtt, meg a beleit és ganéját,

Lev 4,12

és az egész tulkot vigye ki a táboron kívülre, tiszta helyre, a hamu lerakodó helyére és égesse el fán, a tűzben; a hamu lerakodóján égessék el.

Lev 4,13

És ha Izráel egész községe téved és a dolog rejtve marad a gyülekezet szeme elől és ők tettek valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, olyat, amit nem szabad tenni és vétekbe esnek;

Lev 4,14

ha tudtukra jut a vétek, amiben vétkeztek, akkor áldozzon a község fiatal tulkot vétekáldozatul és vigyék a találkozás sátra elé.

Lev 4,15

És tegyék rá a község vénei kezüket a tulok fejére az Örökkévaló színe előtt és vágják le a tulkot az Örökkévaló színe előtt.

Lev 4,16

És vigyen be a fölkent pap a tulok véréből a találkozás sátrába.

Lev 4,17

És mártsa a pap az ujját a vérbe és hintsen belőle hétszer az Örökkévaló színe előtt; a függöny felé.

Lev 4,18

És a vérből tegyen az oltár szarvaira, amely az Örökkévaló színe előtt van, amely a találkozás sátrában van; és mind a vért öntse az égőáldozat oltárának talapzatára, mely a találkozás sátrának bejáratánál van,

Lev 4,19

az egész zsírt vegye le róla és füstölögtesse el az oltáron.

Lev 4,20

És úgy bánjon a tulokkal, amint bánt a vétekáldozat tulkával, éppúgy bánjon vele; és engesztelést szerez számukra a pap és megbocsáttatik nekik.

Lev 4,21

És vigye ki a tulkot a táboron kívülre és égesse el, amint elégette az előbbi tulkot; a gyülekezet vétekáldozata ez.

Lev 4,22

Ha a fejedelem vétkezik és tesz valamit tévedésből az Örökkévaló, az ő Istene parancsolatainak egyike ellen, amit nem szabad tenni és vétekbe esik,

Lev 4,23

vagy ha tudatják vele vétkét, amiben vétkezett: akkor vigyen áldozatul egy kecskebakot, hímet, hibátlant.

Lev 4,24

És tegye rá kezét a bak fejére és vágja le azon a helyen, ahol levágják az égőáldozatot, az Örökkévaló színe előtt; vétekáldozat ez.

Lev 4,25

És vegyen a pap a vétekáldozat véréből az ujjával és tegyen belőle az égőáldozat oltárának szarvaira; a vérét pedig öntse az égőáldozat oltárának talapzatára.

Lev 4,26

És egész zsírját füstölögtesse el az oltáron, úgy mint a békeáldozat zsírját; és engesztelést szerez számára a pap a vétkéért és bocsánatot nyer.

Lev 4,27

És ha valaki vétkezik tévedésből az ország népéből, azzal, hogy tesz valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, egyet azok közül, amiket nem szabad tenni és vétekbe esik,

Lev 4,28

vagy ha tudatják vele vétkét, amiben vétkezett, akkor vigyen áldozatául egy kecskét, hibátlant, nőstényt, vétkéért, amelyet vétkezett.

Lev 4,29

És tegye rá kezét a vétekáldozat fejére és vágja le a vétekáldozatot az égőáldozat helyén.

Lev 4,30

És vegyen a pap a véréből az ujjával és tegye az égőáldozat oltárának szarvaira; mind a vérét pedig öntse az oltár talapzatára.

Lev 4,31

És egész zsírját távolítsa el, úgy amint eltávolították az egész zsírt a békeáldozattól és füstölögtesse el a pap az oltáron, kellemes illatul az Örökkévalónak; és engesztelést szerez számára a pap és bocsánatot nyer.

Lev 4,32

És ha juhot hoz áldozatául vétekáldozatnak, nőstényt hozzon, hibátlant.

Lev 4,33

És tegye kezét a vétekáldozat fejére és vágja le vétekáldozatnak azon a helyen, amelyen levágják az égőáldozatot.

Lev 4,34

És vegyen a pap a vétekáldozat véréből az ujjával és tegyen belőle az égőáldozat oltárának szarvaira; mind a vérét pedig öntse az oltár talapzatára.

Lev 4,35

És egész zsírját távolítsa el, úgy amint eltávolítják a juhnak zsírját a békeáldozatból és füstölögtesse el a pap az oltáron, az Örökkévaló tűzáldozataival; és engesztelést szerez számára a pap vétkéért, amelyet vétkezett és bocsánatot nyer.

Lev V.

Lev 5,1

Ha valamely személy vétkezik azzal, hogy hallotta az esküszót és ő tanú, vagy látott vagy megtudott valamit; ha nem jelenti, viseli a bűnét;

Lev 5,2

avagy ha valaki érint bármely tisztátalan dolgot vagy tisztátalan vadnak dögét vagy tisztátalan baromnak dögét vagy tisztátalan csúszómászónak dögét, de nem tudott róla és ő tisztátalan lett és bűnbe esett;

Lev 5,3

vagy ha érinti egy embernek tisztátalanságát, bármilyen tisztátalanságát, ami által tisztátalanná lesz, de nem tudott róla és utóbb megtudja és bűn terheli;

Lev 5,4

vagy ha valaki esküszik, kiejtvén ajkaival, rosszat vagy jót okozva mindenben, amit kiejt az ember esküvel, de nem tudott róla és megtudja, akkor bűnbe esik ezeknek egyike által,

Lev 5,5

és lesz, midőn vétekbe esik ezeknek egyike által, akkor vallja be, amiben vétkezett.

Lev 5,6

És vigye bűnáldozatát az Örökkévalónak vétkéért, melyet vétkezett, nőstényt a juhfélékből, juhot vagy kecskét vétekáldozatul; és engesztelést szerez számára a pap vétkéért.

Lev 5,7

Ha azonban nem jut vagyonából, amennyi elég egy juhra, akkor vigye bűnáldozatát azért, amit vétkezett; két gerlicét vagy galambfiat az Örökkévalónak, egyet vétekáldozatul, egyet égőáldozatul.

Lev 5,8

És vigye el ezeket a paphoz és áldozza először a vétekáldozatra valót; csípje le a fejét nyakszirtjénél, de ne válassza el.

Lev 5,9

És hintsen a vétekáldozat véréből az oltár falára és ami megmarad a vérből, nyomják ki az oltár talapzatára; vétekáldozat ez.

Lev 5,10

És készítse el a másikat égőáldozatnak a törvény szerint; és engesztelést szerez számára a pap vétkéért, amelyet vétkezett és bocsánatot nyer.

Lev 5,11

És ha nem futja vagyonából amennyi elég két gerlicére vagy két galambfira, akkor vigye áldozatát azért, amit vétkezett: egy tized éfa lánglisztet vétekáldozatnak; ne tegyen rá olajat és ne adjon rá tömjént, mert vétekáldozat ez.

Lev 5,12

És vigye el a paphoz, vegyen ki belőle a pap tele markával illatrészként és füstölögtesse el az oltáron az Örökkévaló tűzáldozataival; vétekáldozat ez.

Lev 5,13

És engesztelést szerez számára a pap vétkéért, melyet vétkezett ezek egyike ellen és bocsánatot nyer; és legyen a papé mint lisztáldozat.

Lev 5,14

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 5,15

Ha valamely személy hűtlenséget követ el és vét tévedésből az Örökkévalónak valamely szentelt tárgya ellen, akkor vigye bűnáldozatát az Örökkévalónak: egy hibátlan kost a juhfélékből, becslésed szerint ezüst sékelek értékében, a szent sekel szerint, bűnáldozatnak.

Lev 5,16

És amely szentelt tárgy ellen vétett, azt fizesse meg és egy ötödét tegye hozzá és adja azt a papnak; és a pap engesztelést szerez számára a bűnáldozat kosával és bocsánatot nyer.

Lev 5,17

És ha valamely személy vétkezik és tesz valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, egyet közülük, amit nem szabad tenni, de ő nem tudja és bűnbe esik és viseli bűnét;

Lev 5,18

akkor vigyen egy hibátlan kost a juhfélékből becslésed szerint, bűnáldozatul a paphoz és a pap engesztelést szerez számára tévedéséért, mellyel tévedett, de ő nem tudta és bocsánatot nyer.

Lev 5,19

Bűnáldozat ez, mert bűnt követett el az Örökkévaló ellen.

Lev 5,20

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 5,21

Ha valamely személy vétkezik és hűtlenséget követ el az Örökkévaló ellen, úgyhogy letagad felebarátjának valamely rábízott vagy kezébe letett tárgyat, vagy rabolt vagy megfosztotta felebarátját;

Lev 5,22

vagy talált elveszett dolgot és letagadja és ha hazugul esküszik bármire, amit tehet az ember, hogy vétkezzék vele;

Lev 5,23

és lesz hogy ha vétkezett és bűnbe esett, akkor térítse meg a rablást, amit rabolt, vagy a fosztogatást, amit fosztogatott, vagy a letett dolgot, amit reá bíztak, vagy az elveszett dolgot, amit talált;

Lev 5,24

vagy bármit azokból, amikre hazugul esküszik, fizesse meg teljes összegében és egy ötödét tegye hozzá; annak adja meg, akié, azon a napon, amikor bűnösnek találtatott.

Lev 5,25

És bűnáldozatául vigyen az Örökkévalónak egy kost, hibátlant, a nyájból, becslésed szerint, bűnáldozatul a paphoz,

Lev 5,26

és a pap engesztelést szerez számára az Örökkévaló színe előtt és megbocsátást nyer mindenre, amit tett, hogy bűnösség terhelje.

II. Cáv.

Lev VI.

Lev 6,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 6,2

Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez a törvény az égőáldozatról: az égőáldozat a tűzhelyen, az oltáron legyen egész éjjel reggelig és az oltár tüze égjen rajta.

Lev 6,3

És a pap öltse fel lenruháját és lennadrágot húzzon testére és vegye el a hamut, amivé a tűz megemésztette az égőáldozatot az oltáron és tegye az oltár mellé.

Lev 6,4

És vesse le ruháját és öltsön más ruhát és vigye ki a hamut a táboron kívülre, tiszta helyre.

Lev 6,5

És az oltáron a tűz égjen folytonosan, ki ne aludjon; égessen rajta a pap fát minden reggel és rendezze el rajta az égőáldozatot és füstölögtesse el rajta a békeáldozat zsírját.

Lev 6,6

Örök tűz égjen az oltáron, ki ne aludjon soha.

Lev 6,7

És ez a törvény a lisztáldozatról: Áron fiai vigyék oda az Örökkévaló színe előtt az oltár elé.

Lev 6,8

És vegyen el egy maroknyit a lisztáldozat lánglisztjéből meg olajából és mind a tömjént, amely a lisztáldozaton van, füstölögtesse el az oltáron kellemes illatú illatrészül az Örökkévalónak.

Lev 6,9

És ami marad belőle, azt egyék meg Áron és fiai; kovásztalanul egyék meg, szent helyen, a találkozás sátrának udvarában egyék.

Lev 6,10

Ne süssék kovásszal; osztályrészükül adtam a tűzáldozataimból. Legszentebb ez éppúgy, mint a vétekáldozat és mint a bűnáldozat.

Lev 6,11

Minden férfi Áron fiai közül egyék belőle, örök járandóság ez nemzedékeiteken át az Örökkévaló tűzáldozataiból; bármi ér hozzájuk, szentté válik.

Lev 6,12

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 6,13

Ez Áronnak és fiainak áldozata, amelyet áldozzanak az Örökkévalónak, amely napon felkenik őt: egy tized éfa lánglisztet lisztáldozatul állandóan, felét reggel és felét este.

Lev 6,14

Lábasban olajjal készíttessék el, lágyan főzve hozzad azt, sült lisztáldozatként darabokban mutasd be kellemes illatul az Örökkévalónak.

Lev 6,15

Az a pap, aki fölkenetik helyette fiai közül, készítse el örök törvény szerint az Örökkévalónak, egészen füstölögtessék el.

Lev 6,16

És a papnak minden lisztáldozata egészen égjen el, ne egyenek belőle.

Lev 6,17

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 6,18

Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Ez a törvény a vétekáldozatról. Amely helyen levágják az égőáldozatot, ott vágják le a vétekáldozatot az Örökkévaló színe előtt, legszentebb ez.

Lev 6,19

A pap, aki vétekáldozatnak bemutatja, egye meg; szent helyen egyék meg, a találkozás sátrának udvarában.

Lev 6,20

Bármi ér a húsához, szentté válik, és ha véréből valami ruhára fröccsen, azt amire fröccsen, szent helyen mossad meg.

Lev 6,21

De a cserépedényt, amelyben főzik, törjék el; ha pedig rézedényben főzték, akkor súrolják meg és öblítsék ki vízzel.

Lev 6,22

Minden férfi a papok közül eheti azt; legszentebb ez.

Lev 6,23

És semmiféle vétekáldozatból, melynek véréből bevittek a találkozás sátrába, hogy engesztelést szerezzenek a szentélyben, ne egyenek; tűzben égettessék el.

Lev VII.

Lev 7,1

És ez a törvény a bűnáldozatról; legszentebb az.

Lev 7,2

Azon a helyen, ahol levágják az égőáldozatot, vágják le a bűnáldozatot és vérét hintse az oltárra köröskörül.

Lev 7,3

És egész zsírját áldozza belőle: a farkot és a zsírt, ami befödi a beleket;

Lev 7,4

és a két vesét és a zsírt, ami rajtuk van, ami a vékonyán van, meg a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.

Lev 7,5

És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron, tűzáldozatul az Örökkévalónak; bűnáldozat ez.

Lev 7,6

Minden férfi a papok közül eheti; szent helyen egyék meg, legszentebb ez.

Lev 7,7

Amilyen a vétekáldozat, olyan a bűnáldozat is; egy törvény van róluk: a papé, aki engesztelést szerez vele, azé legyen.

Lev 7,8

És aki bemutatja valakinek égőáldozatát, azé a papé legyen az égőáldozatnak bőre, melyet bemutatott.

Lev 7,9

És minden lisztáldozat, melyet kemencében sütnek, és mind, ami serpenyőben vagy lábasban készül, a papé legyen, aki bemutatja.

Lev 7,10

És minden lisztáldozat, akár olajjal kevert vagy száraz, Áron fiaié legyen, egyiké éppúgy, mint a másiké.

Lev 7,11

És ez a törvény a békeáldozatról, amelyet valaki áldoz az Örökkévalónak:

Lev 7,12

Ha hálaadásul áldozza, akkor áldozzon a hálaáldozattal kovásztalan kalácsokat olajjal keverve és kovásztalan lepényeket olajjal megkenve és lánglisztből készített kalácsot, olajjal keverve.

Lev 7,13

Kovászos kenyérből való kalácsokkal együtt mutassa be áldozatát, hálaadó békeáldozatával együtt.

Lev 7,14

És mutasson be mindegyik áldozatából egyet, adományul az Örökkévalónak; azé a papé legyen, aki hinti a békeáldozat vérét.

Lev 7,15

És hálaadó békeáldozatának húsát az áldozás napján egyék meg, ne hagyjon belőle reggelig.

Lev 7,16

De ha fogadalom vagy felajánlás az ő vágóáldozata, azon a napon egyék meg, amelyen bemutatja áldozatát; és másnap egyék meg, ami megmarad belőle.

Lev 7,17

Ami még megmarad az áldozat húsából, harmadnapon tűzön égettessék el.

Lev 7,18

Ha pedig ennének békeáldozatának húsából harmadnapon, nem részesül kegyben az, aki bemutatja és nem lesz beszámítva annak javára, megvetés tárgya lesz és aki eszik belőle, viselje bűnét.

Lev 7,19

És a húst, amely hozzáér bármi tisztátalanhoz, ne egyék, tűzben égessék el. Ami a húst illeti, minden tiszta ehetik húst.

Lev 7,20

Az olyan személy, aki eszik húst a békeáldozatból, amely az Örökkévalóé, amíg tisztátalanság van rajta, irtassék ki az a személy népe közül.

Lev 7,21

És ha valamely személy megérint bármi tisztátalant, ember tisztátalanságát vagy tisztátalan barmot vagy bármi tisztátalan undok állatot és eszik a békeáldozat húsából, amely az Örökkévalóé, irtassék ki a személy népe közül.

Lev 7,22

És szólt az Örökkévaló Mózeshez; mondván:

Lev 7,23

Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ne egyétek a zsírját se ökörnek, se juhnak, se kecskének.

Lev 7,24

Elhullott állatnak zsírja és széttépett állatnak zsírja földolgozható bármilyen munkára, de semmi esetre se egyetek belőle.

Lev 7,25

Mert bárki eszik oly barom zsírjából, amelyből tűzáldozatot áldoznak az Örökkévalónak, az a személy, aki eszi, irtassék ki népe közül.

Lev 7,26

Semmi vért ne egyetek a ti lakhelyeiteken, sem madárét, sem baromét.

Lev 7,27

Az a személy, aki vért eszik, irtassék ki népe közül.

Lev 7,28

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 7,29

Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Aki békeáldozatait áldozza az Örökkévalónak, maga vigye el áldozatát az Örökkévalónak békeáldozataiból.

Lev 7,30

Saját kezével vigye az Örökkévaló tűzáldozatait; a zsírt a szeggyel együtt vigye be; a szegyet, hogy lengesse azt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.

Lev 7,31

És füstölögtesse el a pap a zsírt az oltáron; a szegy pedig legyen Ároné és fiaié.

Lev 7,32

És a jobb combot adjátok adományul a papnak békeáldozataitokból.

Lev 7,33

Aki Áron fiai közül bemutatja a békeáldozatok vérét és a zsírt, azé legyen a jobb comb osztályrészül.

Lev 7,34

Mert a lengetett szegyet és az adomány combot kivettem Izráel fiaitól békeáldozataikból és odaadtam Áronnak, a papnak és fiainak örök törvényül Izráel fiaitól.

Lev 7,35

Ez Áronnak része és fiainak része az Örökkévaló tűzáldozataiból, azon a napon, amelyen bevezeti őket, hogy papokká legyenek az Örökkévalónak;

Lev 7,36

amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy adják meg nekik, amely napon felkente őket Izráel fiai részéről; örök törvényül nemzedékeiken át.

Lev 7,37

Ez a törvény az égőáldozatról, a lisztáldozatról, a vétekáldozatról, a bűnáldozatról, a fölavatásról és a békeáldozatról,

Lev 7,38

melyet megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek a Szinaj hegyén, amely napon megparancsolta Izráel fiainak, hogy áldozzák áldozataikat az Örökkévalónak Szinaj pusztájában.

Lev VIII.

Lev 8,1

És Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 8,2

Vedd Áront és vele fiait és a ruhákat és a kenőolajat és a vétekáldozat tulkát és a két kost és a kosarat a kovásztalan kenyérrel.

Lev 8,3

És gyüjtsd egybe az egész községet a találkozás sátrának bejáratánál.

Lev 8,4

És úgy cselekedett Mózes, amint megparancsolta neki az Örökkévaló; és egybegyült a község a találkozás sátrának bejáratánál.

Lev 8,5

És mondta Mózes a községnek: Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló, hogy tegyétek.

Lev 8,6

És odavezette Mózes Áront és fiait és megmosdatta őket vízzel.

Lev 8,7

Ráadta a köntöst, körülövezte őt az övvel, felöltöztette a köpenybe, rátette az éfodot, körülövezte őt az éfod szalagjával és ráerősítette vele az éfodot.

Lev 8,8

Rátette a melldíszt és betette a melldíszbe az Úrim-ot és Tummim-ot.

Lev 8,9

Föltette fejére a süveget és rátette a süvegre előrésze felől az arany lemezt, mint szent koronát, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Lev 8,10

Ekkor vette Mózes a kenőolajat és felkente a hajlékot és mindazt, ami benne volt és megszentelte azokat;

Lev 8,11

és hintett belőle az oltárra hétszer, fölkente az oltárt és mind az edényeit, a medencét és talapzatát, hogy megszentelje azokat.

Lev 8,12

És öntött a kenőolajból Áron fejére és felkente őt, hogy megszentelje.

Lev 8,13

És Mózes odavezette Áron fiait, felöltöztette őket köntösökbe, körülövezte őket övvel, felkötötte nekik a magas süvegeket, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Lev 8,14

És odavezette a vétekáldozat tulkát és Áron és fiai rátették kezüket a vétekáldozat tulkának fejére.

Lev 8,15

És levágta; és Mózes vette a vért és tett belőle az oltár szarvaira köröskörül az ujjával és megtisztította az oltárt; és kiöntötte a vért az oltár talapzatára és megszentelte, hogy engesztelést szerezzen neki.

Lev 8,16

És vette az egész zsírt, ami a beleken volt és a májnak a hártyáját, a két vesét és zsírjukat; és elfüstölögtette Mózes az oltáron.

Lev 8,17

De a tulkot és bőrét, húsát és ganéját elégette a tűzben a táboron kívül, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Lev 8,18

És odavezette az égőáldozat kosát és Áron fiai rátették kezüket a kos fejére.

Lev 8,19

Levágta és Mózes ráhintette a vért az oltárra köröskörül.

Lev 8,20

És a kost feldarabolta darabjaira és Mózes elfüstölögtette a fejét és a darabokat és a hájat.

Lev 8,21

És a beleket és a lábszárakat megmosta a vízben és Mózes elfüstölögtette az egész kost az oltáron, égőáldozat volt ez, kellemes illatul; tűzáldozat az Örökkévalónak, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Lev 8,22

És odavezette a másik kost, a felavatás kosát és Áron meg fiai rátették kezüket a kos fejére.

Lev 8,23

És levágta; és Mózes vett a véréből és tett belőle Áron jobb fülének cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára.

Lev 8,24

És odavezette Áron fiait és Mózes a vérből tett jobb fülük cimpájára, jobb kezük hüvelykujjára és jobb lábuk hüvelykujjára; és ráhintette Mózes a vért az oltárra köröskörül.

Lev 8,25

És vette a zsírt és a farkot és az egész zsírt, ami a beleken van és a májnak hártyáját, a két vesét és a zsírjukat és a jobb combot.

Lev 8,26

És a kovásztalan kenyér kosarából, amely az Örökkévaló színe előtt volt, vett egy kovásztalan kalácsot és egy olajos kenyérből való kalácsot és egy lepényt, és rátette a zsírra és a jobb combra.

Lev 8,27

És rátette az egészet Áron tenyereire és fiainak tenyereire és lengette azokat lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.

Lev 8,28

És Mózes levette azokat tenyereikről és elfüstölgette az oltáron az égőáldozattal együtt; felavatásra valók kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.

Lev 8,29

És Mózes vette a szegyet és lengette azt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt; ez Mózes része volt a fölavatás kosából, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Lev 8,30

És Mózes vett a kenőolajból és a vérből, amely az oltáron volt és hintette Áronra és ruháira és fiaira és fiainak ruháira vele együtt; így megszentelte Áront és ruháit és fiait és fiainak ruháit vele együtt.

Lev 8,31

És mondta Mózes Áronnak és fiainak: Főzzétek meg a húst a találkozás sátrának bejáratánál és ott egyétek meg, és a kenyeret is, amely a fölavatás kosarában van, amint parancsoltam, mondván: Áron és fiai egyék meg.

Lev 8,32

És ami megmarad a húsból és a kenyérből, azt tűzben égessétek el.

Lev 8,33

És ne menjetek ki a találkozás sátrának bejáratából hét napig, amíg be nem telnek felavatástok napjai, mert hét napon át avat ő fel titeket.

Lev 8,34

Amint tették ezen a napon, úgy parancsolta az Örökkévaló, hogy tegyék, hogy engesztelést szerezzenek számotokra.

Lev 8,35

És a találkozás sátrának bejáratánál maradjatok nappal és éjjel hét napig, és őrizzétek az Örökkévaló őrizetét, hogy meg ne haljatok; mert így parancsolta nekem.

Lev 8,36

És Áron és fiai elvégezték mindazokat a dolgokat, amelyeket parancsolt az Örökkévaló Mózes által.

III. Semini.

Lev IX.

Lev 9,1

És történt a nyolcadik napon, Mózes szólította Áront és fiait és Izráel véneit.

Lev 9,2

És mondta Áronnak: Végy egy fiatal borjút vétekáldozatnak és egy kost égőáldozatnak, hibátlanokat, és áldozd az Örökkévaló színe előtt.

Lev 9,3

És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Vegyetek egy kecskebakot vétekáldozatnak és egy borjút és egy juhot, egyéveseket, hibátlanokat égőáldozatnak;

Lev 9,4

és egy ökröt és egy kost békeáldozatnak, hogy áldozzátok az Örökkévaló színe előtt, és lisztáldozatot, olajjal keverve, mert ma megjelenik az örökkévaló nektek.

Lev 9,5

És odavitték azt, amit megparancsolt Mózes, a találkozás sátra elé; és közelebb jött az egész község és megállottak az Örökkévaló színe előtt.

Lev 9,6

És szólt Mózes: Ez az, amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy cselekedjétek; és megjelenik nektek az Örökkévaló dicsősége.

Lev 9,7

És mondta Mózes Áronnak: Jöjj közelebb az oltárhoz és készítsd el vétekáldozatodat és égőáldozatodat, hogy engesztelést szerezz magadnak és a népnek; és készítsd el a nép áldozatát, hogy engesztelést szerezz számukra, amint megparancsolta az Örökkévaló.

Lev 9,8

Erre közelebb jött Áron az oltárhoz és levágta a vétekáldozat borjúját, amely az övé volt.

Lev 9,9

És odavitték hozzá Áron fiai a vért és ő bemártotta ujját a vérbe és tett belőle az oltár szarvaira; és a vért kiöntötte az oltár talapzatára,

Lev 9,10

de a zsírt, a veséket, a hártyát a májról a vétekáldozatból elfüstölögtette az oltáron, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Lev 9,11

És a húst és a bőrt elégette a tűzben, a táboron kívül.

Lev 9,12

És levágta az égőáldozatot és Áron fiai odanyujtották néki a vért és ő elhintette az oltárra köröskörül.

Lev 9,13

És odanyujtották neki az égőáldozatot darabjai szerint és a fejet és elfüstölögtette az oltáron.

Lev 9,14

És megmosta a beleket és a lábszárakat és elfüstölögtette az égőáldozattal az oltáron.

Lev 9,15

És bemutatta a nép áldozatát és vette a vétekáldozat bakját, amely a népé volt, levágta és bemutatta vétekáldozatnak, mint az előbbit.

Lev 9,16

És bemutatta az égőáldozatot és elkészítette a törvény szerint.

Lev 9,17

És bemutatta a lisztáldozatot, megtöltötte tenyerét belőle és elfüstölögtette az oltáron, a reggeli égőáldozaton kívül.

Lev 9,18

És levágta az ökröt is meg a kost a nép számára való békeáldozatul; és Áron fiai odanyujtották neki a vért és ő elhintette az oltárra köröskörül;

Lev 9,19

és az ökör zsírját és a kosból a farkát és a betakaró hájat, a veséket és a májnak hártyáját.

Lev 9,20

És rátették a zsírt a szegyekre és elfüstölögtették a zsírt az oltáron.

Lev 9,21

És a szegyeket és a jobb combot lengette Áron lengetéssel az Örökkévaló színe előtt, amint megparancsolta Mózes.

Lev 9,22

És Áron fölemelte két kezét a nép felé és megáldotta őket és leszállt, elkészítvén a vétekáldozatot, az égőáldozatot és a békeáldozatot.

Lev 9,23

És bement Mózes és Áron a találkozás sátrába, és midőn kijöttek, megáldották a népet, és megjelent az Örökkévaló dicsősége az egész népnek.

Lev 9,24

És tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és fölemésztette az oltáron az égőáldozatot és a zsírt; és látta az egész nép, ujjongtak és leborultak arcukra.

Lev X.

Lev 10,1

És Áron fiai, Nádáb és Ábíhu, vette mindegyik a maga serpenyőjét és tett bele tüzet, tett reá füstölőszert és bevitt az Örökkévaló színe elé idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik.

Lev 10,2

És ekkor tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és megemésztette őket és meghaltak az Örökkévaló színe előtt.

Lev 10,3

És mondta Mózes Áronnak: Ez az, amit szólt az Örökkévaló, mondván: a Hozzám közelállók által megszenteltetem és az egész nép előtt megdicsőíttetem. És Áron hallgatott.

Lev 10,4

És szólította Mózes Misáélt és Elcáfánt, Uzziélnek, Áron nagybátyjának fiait és mondta nekik: Jöjjetek közelebb, vigyétek el testvéreiteket a szentély elől a táboron kívülre.

Lev 10,5

Közelebb jöttek és elvitték őket köntöseikben a táboron kívülre, amint Mózes mondta.

Lev 10,6

És szólt Mózes Áronnak és Eleázárnak és Itámárnak, az ő fiainak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek és ruhátokat meg ne szaggasátok, hogy meg ne haljatok és meg ne haragudjék az egész községre; de testvéreitek, egész Izráel háza, sirassák meg a tüzet, melyet kigyujtott az Örökkévaló.

Lev 10,7

És a találkozás sátrának bejáratából ki ne menjetek, nehogy meghaljatok, mert rajtatok van az Örökkévaló felkenésének olaja. És cselekedtek Mózes szava szerint.

Lev 10,8

És szólt az Örökkévaló Áronhoz, mondván:

Lev 10,9

Bort és részegítő italt ne igyál se te, se fiaid veled, midőn bementek a találkozás sátrába, hogy meg ne haljatok; örök törvény legyen ez nemzedékeiteken át,

Lev 10,10

és hogy különbséget tegyetek a szent és a nem szent között, a tisztátalan és a tiszta között;

Lev 10,11

és hogy tanítsátok Izráel fiait mindazokra a törvényekre, melyeket mondott nekik az Örökkévaló Mózes által.

Lev 10,12

És szólt Mózes Áronhoz és Eleázárhoz és Itámárhoz, az ő megmaradt fiaihoz: Vegyétek a lisztáldozatot, ami megmaradt az Örökkévaló tűzáldozataiból és egyétek meg azt kovásztalanul az oltár mellett, mert legszentebb ez.

Lev 10,13

Egyétek meg szent helyen, mert a te részed és fiaid része ez az Örökkévaló tűzáldozataiból, mert ezt parancsolták nekem.

Lev 10,14

És a lengetés szegyét és az adomány combját egyétek meg tiszta helyen, te és fiaid és leányaid is veled; mert részedül és fiaid részéül adattak Izráel fiainak békeáldozataiból.

Lev 10,15

Az adomány combját és a lengetés szegyét a zsír tűzáldozataival együtt hozzák el, hogy lengessék lengetéssel az Örökkévaló színe előtt és legyen ez neked és fiaidnak te veled örök részül, amint megparancsolta az Örökkévaló.

Lev 10,16

A vétekáldozat bakját keresve kereste Mózes és íme elégették és megharagudott Eleázárra és Itámárra, Áron megmaradt fiaira, mondván:

Lev 10,17

Miért nem ettétek meg a vétekáldozatot szent helyen, tudva, hogy legszentebb az; hisz azt adta nektek, hogy viseljétek a község bűnét és engesztelést szerezzetek neki az Örökkévaló színe előtt.

Lev 10,18

Íme, nem vitték be vérét a szentélybe; meg kellett volna ennetek azt a szentélyben, amint megparancsoltam.

Lev 10,19

És szólt Áron Mózesnek: Íme, ma mutatták be vétekáldozatukat és égőáldozatukat az Örökkévaló színe előtt és ott értek engem ilyesmik; ha én eszem ma a vétekáldozatból, vajjon jónak tetszett volna-e ez az Örökkévaló szemében?

Lev 10,20

Hallotta ezt Mózes és jónak tetszett szemében.

Lev XI.

Lev 11,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván nekik:

Lev 11,2

Szóljatok Izráel fiaihoz, mondván: Ezek azok az állatok, amelyeket ehettek minden barom közül, amely a földön van.

Lev 11,3

Mindazt, ami hasadt patájú, aminek kettéhasítottak a patái, ami kérődző a barmok között, azt ehetitek.

Lev 11,4

De ne egyétek a kérődzők és a hasadt patájúak közül ezeket: a tevét, mert kérődző ugyan, de patája nem hasadt, tisztátalan az nektek.

Lev 11,5

És a hegyi nyulat, mert kérődző ugyan, de patája nincs meghasadva, tisztátalan az nektek.

Lev 11,6

És a nyulat, mert kérődző ugyan, de patája nem hasított, tisztátalan az nektek.

Lev 11,7

És a sertést, mert hasadt patájú ugyan és kettéhasított a patája, de nem kérődzik, tisztátalan az nektek.

Lev 11,8

Húsukból ne egyetek és dögüket ne érintsétek, tisztátalanok azok nektek.

Lev 11,9

Ezeket ehetitek mindabból, ami a vízben van: mindazt, aminek úszószárnya van és pikkelye a vízben, a tengerekben és a folyókban, azokat ehetitek.

Lev 11,10

De mindazt, aminek nincs úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyókban, a vizek minden csúszó-mászója közül és minden élő állat közül, mely a vízben van, undokság az nektek.

Lev 11,11

Undokság legyen az nektek; húsukból ne egyetek és dögüket útáljátok.

Lev 11,12

Mindaz, aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vízben, undokság az nektek.

Lev 11,13

És ezeket útáljátok a madarak közül, nem ehetők azok, undokságok: a sas, az ölyv és a keselyű;

Lev 11,14

a kánya és a sólyom faja szerint;

Lev 11,15

minden holló faja szerint;

Lev 11,16

a strucc-madár, a fecske, a sirály, a karvaly faja szerint;

Lev 11,17

a kuvik, a búvár és a bagoly,

Lev 11,18

a hattyú, a pelikán és a héja;

Lev 11,19

a gólya, a gém faja szerint, a banka és a denevér.

Lev 11,20

Minden szárnyas csúszó-mászó, amely négy lábon jár, undokság az nektek.

Lev 11,21

De ezeket ehetitek mindazon szárnyas csúszó-mászók közül, amelyek négy lábon járnak, amelyeknek szökőszáraik vannak a lábuk fölött, hogy szökdécseljenek velük a földön;

Lev 11,22

ezeket ehetitek közülük: a sáskát faja szerint, a szoleámot faja szerint, a chargólt faja szerint és a chágábot faja szerint.

Lev 11,23

De minden szárnyas csúszó-mászó, amelynek négy lába van, undokság az nektek.

Lev 11,24

Ezek által tisztátalanokká lesztek; bárki megérinti dögüket, tisztátalan legyen estig,

Lev 11,25

és bárki viszi dögüket, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig.

Lev 11,26

Minden barom, amely hasadt patájú, de nem kettéhasadt és nem kérődző tisztátalan az nektek, bárki érinti azt, tisztátalan legyen.

Lev 11,27

És mindaz, ami talpán jár, a négy lábon járó állatok közül, tisztátalan az nektek; bárki megérinti dögüket, tisztátalan legyen estig;

Lev 11,28

és aki viszi dögüket, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig. Tisztátalanok azok nektek.

Lev 11,29

És ezek a tisztátalanok nektek a csúszó-mászók között, amelyek a földön mozognak: a menyét, az egér, a gyík faja szerint;

Lev 11,30

a cickány, a tűzgyík, a csillaggyík, a csiga és a kaméleón.

Lev 11,31

Ezek a tisztátalanok nektek minden csúszó-mászó közül; bárki megérinti őket holtuk után, tisztátalan legyen estig.

Lev 11,32

És mindaz, amire hull valami közülök holtuk után, tisztátalan legyen: akár faedény vagy ruha vagy bőr vagy zsák, bármely edény, amivel munkát végeznek, vízbe tétessék és tisztátalan legyen estig, azután tiszta.

Lev 11,33

És minden cserépedény, amelybe azokból valami beleesik, minden, ami benne van, tisztátalan legyen, az edényt pedig törjétek el.

Lev 11,34

Minden étel benne, ami ennivaló, amire víz kerül, tisztátalan legyen, és minden ital, amely innivaló, bármilyen edényben, tisztátalan legyen.

Lev 11,35

És mindaz, amire dögükből valami hull, tisztátalan legyen; a kemencét, a tűzhelyet döntsétek le, tisztátalanok azok, és tisztátalanok legyenek nektek.

Lev 11,36

Azonban a forrás és a kút, amelyben víz gyűl össze, tiszta marad, de aki érinti dögüket, tisztátalan legyen.

Lev 11,37

És ha dögükből hull valami a vetőmagra, amely vetni való, az tiszta.

Lev 11,38

De ha vizet tesznek a magra és hull reá a dögükből, tisztátalan az nektek.

Lev 11,39

És ha elhull valamely barom, amely nektek eledelül szolgál, aki megérinti dögét, tisztátalan legyen estig.

Lev 11,40

És aki eszik dögéből, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig és, aki viszi dögét, mossa meg ruháit és tisztátalan legyen estig.

Lev 11,41

És minden csúszó-mászó, amely mozog a földön, undokság az, nem ehető.

Lev 11,42

Mindazt, ami hasán jár és mindazt, ami négy lábon jár, mind a soklábúakat, minden csúszó-mászót, amely mozog a földön, ne egyétek meg, mert undokságok azok.

Lev 11,43

Ne tegyétek lelketeket undokká semmiféle csúszó-mászó által és meg ne tisztátalanítsátok magatokat általuk, nehogy tisztátalanok legyetek általuk.

Lev 11,44

Mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, szenteljétek tehát meg magatokat, hogy szentek legyetek, mert szent vagyok Én; meg ne tisztátalanítsátok lelketeket semmi csúszó-mászó által, amely mászik a földön.

Lev 11,45

Mert én vagyok az Örökkévaló, aki fölhozott benneteket Egyiptom országából, hogy legyek a ti Istenetek; legyetek tehát szentek, mert szent vagyok én.

Lev 11,46

Ez a törvény a baromról, a madárról és minden élő lényről, amely mozog a vízben és minden lényről, amely csúszik-mászik a földön;

Lev 11,47

hogy különbséget tegyetek a tisztátalan és a tiszta között, az állat között, amelyet szabad enni és az állat között, melyet nem szabad enni.

IV. Tházriá.

Lev XII.

Lev 12,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 12,2

Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha egy nő magzatot hoz világra és szül fiúgyermeket, tisztátalan legyen hét napig; szenvedésének tisztulási napjai szerint legyen tisztátalan.

Lev 12,3

És a nyolcadik napon metéltessék körül előbőrének húsa.

Lev 12,4

És harminchárom napig maradjon vérében való tisztulásában; semmi szenthez ne nyúljon és a szentélybe be ne menjen, míg le nem teltek tisztulásának napjai.

Lev 12,5

Ha pedig leánygyermeket szül, tisztátalan legyen két hétig tisztulása szerint; hatvanhat napig pedig maradjon vérétől való tisztulásában.

Lev 12,6

És midőn leteltek tisztulásának napjai fiúnál vagy leánynál, hozzon egyéves juhot égőáldozatnak és galambfiat vagy gerlicét vétekáldozatnak a találkozás sátrának bejáratához, a paphoz.

Lev 12,7

És a pap mutassa be az Örökkévaló színe előtt és szerezzen engesztelést számára és megtisztul vére folyásától. Ez a törvény a szülő nőről fiúgyermeknél vagy leánygyermeknél.

Lev 12,8

És ha nem futja vagyonából, amennyi elég egy bárányra, akkor vegyen két gerlicét vagy két galambfit, egyet égőáldozatnak és egyet vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen számára a pap és tiszta lesz.

Lev XIII.

Lev 13,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Lev 13,2

Ha egy ember testének bőrén daganat vagy var vagy világos folt keletkezik és ez testének bőrén a poklosság sebévé válhatik, akkor vigyék Áronhoz, a paphoz, vagy egyik fiához a papok közül.

Lev 13,3

És a pap nézze meg a sebet a testnek bőrén és ha a szőr a sebben átváltozott fehérré, és a seb színe mélyebb a test bőrénél, a poklosság sebe az; a pap nézze meg és jelentse ki tisztátalannak.

Lev 13,4

És ha fehér a folt testének bőrén és nem mélyebb a színe a bőrnél és a szőre sem változott át fehérré, akkor a pap zárja el őt, akin a seb van, hét napig.

Lev 13,5

És nézze meg a pap a hetedik napon, és íme, ha a seb megmaradt a maga színében, nem terjedt tovább a seb a bőrben, akkor zárja el a pap hét napig másodszor.

Lev 13,6

És nézze meg őt a pap a hetedik napon másodszor, és íme, ha homályosodott és nem terjeszkedett a seb a bőrben, akkor tisztának jelentse ki a pap; varasodás az; mossa meg ruháit és tiszta lesz.

Lev 13,7

Ha azonban terjeszkedik a varasodás a bőrben, miután megmutatta magát a papnak megtisztulás végett, akkor mutassa meg magát mégegyszer a papnak.

Lev 13,8

Nézze meg a pap és íme, ha terjeszkedett a varasodás a bőrben, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, poklosság az.

Lev 13,9

Ha a poklosság sebe van az emberen, vigyék el a paphoz;

Lev 13,10

és a pap nézze meg és íme, ha fehér daganat van a bőrben és az fehérré változtatta a szőrt és vadhús nő a daganatban;

Lev 13,11

régi poklosság ez testének bőrén; tisztátalannak jelentse ki a pap; ne zárja el, mert tisztátalan ő.

Lev 13,12

Ha pedig a poklosság kifakad a bőrön és elfödi a poklosság a sebnek egész bőrét, a fejétől a lábáig, amennyire ezt a pap látja;

Lev 13,13

akkor nézze meg a pap és íme, ha elfödte a poklosság az egész testét, akkor jelentse ki tisztának a sebet; egészen átváltozott fehérré, tiszta az.

Lev 13,14

De amikor vadhús mutatkozik rajta, tisztátalan legyen.

Lev 13,15

Nézze meg a pap a vadhúst és jelentse ki tisztátalannak; a vadhús tisztátalan, poklosság az.

Lev 13,16

Vagy ha a vadhús újra átváltozik fehérré, akkor menjen el a paphoz,

Lev 13,17

és a pap nézze meg őt és íme, ha átváltozott a seb fehérré, akkor tisztának jelentse ki a sebet, tiszta az.

Lev 13,18

Ha a testen, a bőrén fekély van és meggyógyult,

Lev 13,19

és a fekély helyén fehér daganat vagy fehér vöröses folt van, akkor mutassa meg magát a papnak,

Lev 13,20

nézze meg a pap és íme, ha színe alacsonyabb a bőrénél és szőre átváltozott fehérré, akkor tisztátalannak jelentse ki őt a pap, poklosság sebe az, a fekélyen fakadt ki.

Lev 13,21

De ha megnézi azt a pap és íme, nincs benne fehér szőr és nem is alacsonyabb a bőrnél, de homályos, akkor zárja el a pap hét napig.

Lev 13,22

És ha terjed a bőrben, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, seb az.

Lev 13,23

De ha helyén marad a folt és nem terjeszkedik, a fekély hegedése az; tisztának jelentse őt ki a pap.

Lev 13,24

Vagy ha a test bőrén égés sebe van és az égés sebhelyén vörösesfehér vagy fehér folt lesz,

Lev 13,25

a pap nézze meg és íme, elváltozott a fehér szőr a folton és színe mélyebb a bőrnél, poklosság az, az égés sebben fakadt ki, tisztátalannak jelentse ki őt a pap, poklosság sebe az.

Lev 13,26

De ha megnézi a pap és íme, nincs a foltban fehér szőr és színe nem is alacsonyabb a bőrnél, de homályos, akkor zárja el őt a pap hét napig.

Lev 13,27

És nézze meg a pap a hetedik napon; ha terjeszkedik a bőrben, tisztátalannak jelentse ki a pap, poklosság sebe az.

Lev 13,28

De ha helyén maradt a folt és nem terjeszkedett el a bőrben és homályos, az égésseb daganatja az, tisztának jelentse ki a pap, mert az égésseb hegedése az.

Lev 13,29

Ha egy férfin vagy nőn seb van a fején vagy az állán,

Lev 13,30

nézze meg a pap a sebet és íme, színe mélyebb a bőrnél és benne aranysárga apró szőr van, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, ótvar az, poklossága az a fejnek vagy az állnak.

Lev 13,31

És ha megnézi a pap az ótvar sebét és íme, nem mélyebb a színe a bőrnél és fekete szőr sincs benne, akkor zárja el a pap azt, akin az ótvar sebe van, hét napig.

Lev 13,32

És nézze meg a pap a sebet a hetedik napon és íme, nem terjeszkedett az ótvar és nincs benne aranysárga szőr és az ótvar színe nem mélyebb a bőrnél,

Lev 13,33

akkor borotválkozzék meg, de az ótvart ne borotválja le; zárja el a pap, akin az ótvar van, hét napig.

Lev 13,34

És nézze meg a pap az ótvart a hetedik napon és íme, nem terjeszkedett az ótvar a bőrben és színe sem mélyebb a bőrnél, akkor tisztának jelentse ki a pap; mossa meg ruháit és tiszta lesz.

Lev 13,35

De ha elterjedt az ótvar a bőrben a tisztálkodás után,

Lev 13,36

nézze meg a pap és íme, terjedt az ótvar a bőrben, ne keresse a pap az aranysárga szőrt, tisztátalan az.

Lev 13,37

De ha úgy látja, hogy megállapodott az ótvar és fekete szőr nőtt benne, akkor meggyógyult az ótvar és ő tiszta és tisztának jelentse ki a pap.

Lev 13,38

És ha a férfi vagy nő testének bőrén foltok vannak, fehér foltok,

Lev 13,39

nézze meg a pap, és íme, testük bőrén homályosak a fehér foltok, fehér var az, kifakadt a bőrön; tiszta ő.

Lev 13,40

És ha egy férfiú fején kihull a haja, kopasz lesz; tiszta ő.

Lev 13,41

És ha arca felől hull ki a haja, kopasz homlokú, de tiszta ő.

Lev 13,42

De ha a kopasz fején vagy a kopasz homlokán vöröses-fehér seb van, kifakadó poklosság az a kopasz fején vagy a kopasz homlokán.

Lev 13,43

Ekkor nézze meg őt a pap és íme, a seb daganatja vöröses-fehér a kopasz fején vagy a kopasz homlokán, amilyen a poklosság színe a test bőrén,

Lev 13,44

poklos férfiú ő, tisztátalan ő; tisztátalannak jelentse ki a pap, fején van a sebe.

Lev 13,45

És a poklosnak, akin a seb van, ruhái legyenek megszaggatva és feje legyen meztelenítve és bajuszáig burkolódzzék be és ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan!

Lev 13,46

Mindazokon a napokon, míg a seb rajta van, tisztátalan legyen; tisztátalan ő, egyedül lakjék, a táboron kívül legyen a lakhelye.

Lev 13,47

És ha a ruhán poklosság sebe lesz, gyapjúruhán vagy lenruhán,

Lev 13,48

vagy szöveten vagy fonaton, akár lenből van, akár gyapjúból, vagy bőrön vagy bármi bőrmunkán,

Lev 13,49

és ha a seb zöldes vagy vöröses a ruhán vagy a bőrön vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármi bőrmunkán, poklosság sebe az és meg kell mutatni a papnak.

Lev 13,50

És nézze meg a pap a sebet és zárja el a sebet hét napig;

Lev 13,51

és nézze meg a sebet a hetedik napon; és ha terjedt a seb a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy a bőrön, bármely munkán, amire a bőrt feldolgozzák, pusztító poklosság a seb, tisztátalan az.

Lev 13,52

És égesse el a ruhát vagy a szövetet vagy a fonatot, akár gyapjúból, akár lenből, vagy bármely bőrmunkát, amelyen a seb van, mert pusztító poklosság az, tűzben égettessék el.

Lev 13,53

De ha megnézte a pap és íme, nem terjeszkedett a seb a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrmunkán;

Lev 13,54

akkor parancsolja meg a pap, hogy mossák meg azt, amin a seb van és zárja el még hét napig.

Lev 13,55

És nézze meg a pap, miután megmosták a sebet és íme, nem változtatta el a seb a színét és a seb nem terjeszkedett, tisztátalan az, tűzben égessék el; romlás az, akár visszáján, akár színén van.

Lev 13,56

És ha megnézte a pap és íme, homályosodott a seb, miután megmosták, akkor tépje ki a ruhából vagy bőrből vagy a szövetből vagy a fonatból.

Lev 13,57

És ha mégis meglátszik a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrmunkán, fakadó poklosság az, tűzben égesse el azt, amin a seb van.

Lev 13,58

És a ruhát, a szövetet vagy a fonatot vagy bármely bőrmunkát, melyet megmostak, hogy távozzék belőlük a seb, mossák meg mégegyszer és tiszta lesz.

Lev 13,59

Ez a törvény a poklosság sebéről a gyapjú- vagy lenruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrművön, hogy tisztának vagy tisztátlannak jelentsék ki.

V. Mecóra.

Lev XIV.

Lev 14,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 14,2

Ez legyen a törvény a poklosról megtisztulása napján: vezessék a paphoz,

Lev 14,3

és a pap menjen ki a táboron kívül és nézze meg a pap és íme, meggyógyult a poklosság sebéből a poklos,

Lev 14,4

akkor parancsolja meg a pap, hogy vegyenek annak, akinek meg kell tisztulnia, két eleven tiszta madarat és cédrusfát, karmazsint és izsópot.

Lev 14,5

És parancsolja meg a pap, hogy vágja le az egyik madarat cserépedényben forrásvíz fölött.

Lev 14,6

Ami az élő madarat illeti, vegye azt és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot és mártsa ezeket és az élő madarat a levágott madár vérébe, a forrásvíz fölött.

Lev 14,7

És hintsen hétszer arra, akinek a poklosságtól meg kell tisztulnia és jelentse ki tisztának és bocsássa el az élő madarat a mező felé.

Lev 14,8

És mossa meg a ruháit az, akinek meg kell tisztulnia, borotválja le minden szőrét és mosakodjék meg vízben és tiszta lesz; azután bemehet a táborba; de maradjon sátrán kívül hét napig.

Lev 14,9

És lesz a hetedik napon, borotválja le minden szőrét, fejének haját, szakállát, szemöldökét, minden szőrét borotválja le; mossa meg ruháit és fürössze testét vízben és tiszta lesz.

Lev 14,10

A nyolcadik napon vegyen két ép juhot és egy nőstényjuhot, egyéveset, hibátlant, három tized lánglisztet lisztáldozatul, olajjal keverve és egy lóg olajat.

Lev 14,11

És a tisztítást végző pap állítsa az Örökkévaló színe elé a férfit, akinek meg kell tisztulnia és ezeket a dolgokat a találkozás sátrának bejáratánál.

Lev 14,12

És vegye a pap az egyik juhot és mutassa be bűnáldozatul és a lóg olajat és lengesse azokat lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,13

És vágja le a juhot azon a helyen, ahol levágják a vétekáldozatot és az égőáldozatot, a szent helyen; mert éppúgy, mint a vétekáldozat, a bűnáldozat is a papé, legszentebb ez.

Lev 14,14

És vegyen a pap a bűnáldozat véréből és tegye azt a pap annak, akinek meg kell tisztulnia, jobb füle cimpájára és jobb keze hüvelykujjára és jobb lába hüvelykujjára.

Lev 14,15

És vegyen a pap a lóg olajból és öntse a saját bal tenyerére

Lev 14,16

és mártsa a pap jobb ujját az olajba, amely a bal tenyerén van és hintsen olajat ujjával hétszer az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,17

És az olaj maradékából, amely tenyerén van, tegyen a pap annak, akinek meg kell tisztulnia, jobb füle cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára, a bűnáldozat vére fölött.

Lev 14,18

És ami megmaradt az olajból, amely a pap tenyerén van, tegye azt annak fejére, akinek meg kell tisztulnia és engesztelést szerez számára a pap az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,19

És a pap készítse el a vétekáldozatot és szerezzen engesztelést annak a számára, akinek meg kell tisztulnia tisztátalansága miatt és azután vágja le az égőáldozatot.

Lev 14,20

És áldozza a pap az égőáldozatot és lisztáldozatot az oltáron; és engesztelést szerez számára a pap és ő tiszta lesz.

Lev 14,21

De ha szegény és nem telik vagyonából annyi, akkor vegyen egy juhot bűnáldozatul lengetésre, hogy engesztelést szerezzenek számára és egy tized lánglisztet, olajjal keverve lisztáldozatnak és egy lóg olajat;

Lev 14,22

és két gerlicét vagy két galambfiat, amennyi telik vagyonából; és legyen az egyik vétekáldozat és a másik égőáldozat.

Lev 14,23

És vigye el azokat a nyolcadik napon, megtisztulása után a paphoz, a találkozás sátrának bejáratához, az Örökkévaló színe elé.

Lev 14,24

És vegye a pap a bűnáldozat juhát és a lóg olajat és lengesse azokat a pap lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,25

És vágja le a bűnáldozat juhát és a pap vegyen a bűnáldozat véréből és tegyen annak, akinek meg kell tisztulnia, a jobb füle cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára.

Lev 14,26

És öntsön a pap az olajból saját bal tenyerére;

Lev 14,27

és hintsen a pap jobb ujjával az olajból, amely bal tenyerén van, hétszer az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,28

És tegyen a pap az olajból, amely tenyerén van, annak, akinek meg kell tisztulnia, jobb füle cimpájára, jobb keze hüvelykujjára és jobb lába hüvelykujjára, a bűnáldozat vérének helyén.

Lev 14,29

Ami pedig megmaradt az olajból, amely a pap tenyerén van, azt tegye annak a fejére, akinek meg kell tisztulnia, hogy engesztelést szerezzen számára az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,30

És készítse el az egyiket a gerlicék közül vagy a galambfiak közül, abból, ami telik vagyonából;

Lev 14,31

azt, ami telik vagyonából, az egyiket vétekáldozatul, a másikat égőáldozatul a lisztáldozattal együtt; és a pap szerezzen engesztelést annak, akinek meg kell tisztulnia az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,32

Ez a törvény arról, akin poklosság sebe van, akinek nem telik vagyonából, megtisztulásakor.

Lev 14,33

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz mondván:

Lev 14,34

Ha bementek Kanaán országába, amelyet nektek adok birtokul és én a poklosság baját teszem a ti országotoknak valamelyik házára,

Lev 14,35

akkor jöjjön az, akié a ház és jelentse a papnak, mondván: Úgy látszik, hogy poklosság van a házon.

Lev 14,36

És parancsolja meg a pap, hogy ürítsék ki a házat, mielőtt odajön a pap megnézni a bajt, hogy ne legyen tisztátalan minden, ami a házban van; azután pedig menjen be a pap, megnézni a házat.

Lev 14,37

És nézze meg a bajt, és íme, a baj a ház falaiban van, zöldes vagy vöröses mélyedésekben és színük alacsonyabb a falnál,

Lev 14,38

akkor menjen ki a pap a házból a ház bejáratához és zárja el a házat hét napig.

Lev 14,39

És jöjjön vissza a pap a hetedik napon és nézze meg íme, terjeszkedett a baj a ház falain,

Lev 14,40

akkor parancsolja meg a pap, hogy húzzák ki a köveket, melyeken a baj van és dobják ki azokat a városon kívül tisztátalan helyre.

Lev 14,41

És vakarja le a házat belül köröskörül és szórják ki a vakolatot, amit levakartak, a városon kívül tisztátalan helyre.

Lev 14,42

És vegyenek más köveket és rakják be a kövek helyébe és vegyen más vakolatot és vakolja be a házat.

Lev 14,43

És ha újra kifakad a baj a házon, miután kihúzták a köveket és levakarták a házat és miután bevakolták,

Lev 14,44

jöjjön oda a pap és nézze meg; íme, terjeszkedett a baj a házban, pusztító poklosság az a házon, tisztátalan az.

Lev 14,45

Rontsa le a házat, köveit és gerendáit és a ház minden vakolatát és vigyék ki a városon kívül tisztátalan helyre.

Lev 14,46

És az, aki bemegy a házba az alatt, amíg elzárták, tisztátalan legyen estig;

Lev 14,47

és aki a házban hál, mossa meg ruháit és aki eszik a házban, mossa meg ruháit.

Lev 14,48

És ha odajön a pap és látja, íme nem terjeszkedett a baj a házban, miután bevakolták a házat, akkor tisztának jelentse ki a pap a házat, mert meggyógyult a baj.

Lev 14,49

És vegyen a ház megtisztítására két madarat és cédrusfát, karmazsint és izsópot.

Lev 14,50

És vágja le az egyik madarat cserépedényben forrásvíz fölött.

Lev 14,51

És vegye a cédrusfát, az izsópot és a karmazsint és az élő madarat és mártsa ezeket a levágott madárnak vérébe és a forrásvízbe és hintse a házra hétszer;

Lev 14,52

és tisztítsa meg a házat a madárnak vérével és forrásvízzel és az élő madárral, a cédrusfával, az izsóppal és a karmazsinnal.

Lev 14,53

És bocsássa szabadon az élő madarat a városon kívül a mező felé; így szerez engesztelést a ház számára és az tiszta lesz.

Lev 14,54

Ez a törvény a poklosság minden bajáról és az ótvarról,

Lev 14,55

és a ruhának poklosságáról és a házéról,

Lev 14,56

és a daganatról és a varról és a fehér foltról,

Lev 14,57

hogy megtanítsák, mikor tisztátalan valami és mikor tiszta; ez a törvény a poklosságról.

Lev XV.

Lev 15,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Lev 15,2

Szóljatok Izráel fiaihoz és mondjátok nékik: Ha egy férfi testéből magva folyik, folyása miatt tisztátalan.

Lev 15,3

És ez legyen az ő tisztátalansága a folyása alatt: akár nyálkásan választja ki teste a folyását, akár elzárult teste a folyástól, tisztátalansága az.

Lev 15,4

Minden fekvőhely, amelyre fekszik, akinek folyása van, tisztátalan legyen, és minden tárgy, amelyen ül, tisztátalan legyen.

Lev 15,5

Aki megérinti fekvőhelyét, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,6

És aki ráül a tárgyra, amelyen ült, akinek folyása van, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,7

És aki megérinti annak a testét, akinek folyása van, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,8

És ha az, akinek folyása van, köp arra, aki tiszta, ez mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,9

És minden ülőhely, amelyen rajta ül, tisztátalan legyen.

Lev 15,10

És bárki megérint bármit, ami alatta volt, tisztátalan legyen estig; aki hordja azokat, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,11

És mindenki, akit megérint az, akinek folyása van, anélkül, hogy kezét megmosná vízben, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,12

És a cserépedényt, amelyet megérint az, akinek folyása van, törjék össze, minden faedényt pedig öblítsenek ki vízzel.

Lev 15,13

És midőn az, akinek folyása van, megtisztul a folyásától, akkor számláljon hét napot megtisztulása számára, mossa meg ruháit és fürössze meg testét forrásvízben és tiszta lesz.

Lev 15,14

És a nyolcadik napon vegyen magához két gerlicét vagy két galambfiat és menjen az Örökkévaló színe elé, a találkozás sátrának bejáratához és adja oda azokat a papnak.

Lev 15,15

És készítse el azokat a pap; az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen engesztelést az ő számára a pap az Örökkévaló színe előtt folyása miatt.

Lev 15,16

És ha valamely férfiúból kiömlik a mag, fürössze meg vízben egész testét és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,17

Minden ruhát és minden bőrt, amelyen van magömlés, mossanak meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,18

És az asszony is, akivel hál egy magömléses férfi; fürödjenek meg mind a ketten vízben és tisztátalanok legyenek estig.

Lev 15,19

És ha egy asszonynak folyása van, még pedig vér a folyása a testén: hét napig legyen elkülönítve és bárki megérinti, tisztátalan legyen estig.

Lev 15,20

Minden, amin fekszik tisztulásában, tisztátalan legyen, és minden, amin ül, tisztátalan legyen.

Lev 15,21

És bárki megérinti fekvőhelyét, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,22

És bárki megérint bármely tárgyat, amelyen ül, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,23

És ha a fekvőhelyen van vagy a tárgyon, amelyen a nő ül, midőn megérinti, tisztátalan legyen estig.

Lev 15,24

És ha hál vele egy férfi és tisztulása reá száll, akkor tisztátalan legyen hét napig és minden fekvőhely, amelyen fekszik, tisztátalan legyen.

Lev 15,25

Ha egy asszonynak folyik a vérfolyása több napon át tisztulásának idején kívül, vagy ha folyós lesz tisztulásán túl, éppúgy legyen tisztátalansága folyásának minden napjában, mint tisztulásának napjaiban; tisztátalan ő.

Lev 15,26

Minden fekvőhely, amelyen fekszik folyásának minden napjában, úgy legyen, mint tisztulásának fekvőhelye és minden tárgy, amelyen ül, tisztátalan legyen, tisztulásának tisztátalansága szerint.

Lev 15,27

És bárki megérinti azokat a tárgyakat, tisztátalan legyen; mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,28

De ha megtisztult folyásától, számláljon hét napot és azután tiszta lesz.

Lev 15,29

És a nyolcadik napon vegyen magához két gerlicét vagy két galambfiat és vigye el azokat a paphoz, a találkozás sátrának bejáratához.

Lev 15,30

És készítse el a pap az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen engesztelést a pap az ő számára az Örökkévaló színe előtt tisztátalanságának folyása miatt.

Lev 15,31

És óvjátok Izráel fiait tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak tisztátalanságukban, amidőn megtisztátalanítják hajlékomat, amely közöttük van.

Lev 15,32

Ez a törvény arról, akinek folyása van és arról, akinek magömlése van, úgyhogy tisztátalan legyen általa;

Lev 15,33

és a tisztulásban szenvedő nőről és akinek folyása van, akár férfi, akár nő, és a férfiúról, aki tisztátalan nővel hál.

VI. Ácháré Móth.

Lev XVI.

Lev 16,1

És Szólt az Örökkévaló Mózeshez, Áron két fiának halála után, midőn közeledtek az Örökkévaló színe elé és meghaltak.

Lev 16,2

És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Szólj Áronhoz, a testvéredhez, hogy ne menjen be minden időben a szentélybe, a függönyön belül, a födél elé, amely a ládán van, hogy meg ne haljon, mert a felhőben megjelenek a födél felett.

Lev 16,3

Ezekkel menjen be Áron a szentélybe: egy fiatal tulokkal vétekáldozatul és egy kossal égőáldozatul.

Lev 16,4

A szent lenköntöst vegye fel, lennadrág legyen testén, lenövvel övezze magát és lensüveget tegyen fejére; ezek a szent ruhák; fürössze meg testét vízben és vegye fel azokat.

Lev 16,5

És vegyen Izráel fiainak községétől két kecskebakot vétekáldozatnak és egy kost égőáldozatnak.

Lev 16,6

És mutassa be Áron a vétekáldozat tulkát, amely az övé és szerezzen engesztelést a maga és háza számára.

Lev 16,7

És vegye a két bakot, állítsa oda az Örökkévaló színe elé, a találkozás sátrának bejáratához,

Lev 16,8

és vessen Áron sorsot a két bakra: egy sors az Örökkévaló része és egy sors Azázél részére.

Lev 16,9

És mutassa be Áron a bakot, amelyre az Örökkévaló részére esett a sors és készítse el vétekáldozatnak.

Lev 16,10

Az a bak pedig, amelyre a sors Azázél részére esett, állíttassék elevenen az Örökkévaló színe elé, hogy engesztelést végezzenek rajta, elküldvén azt Azázélnak a pusztába.

Lev 16,11

És mutassa be Áron a vétekáldozat tulkát, amely az övé és szerezzen engesztelést a maga és háza számára; és vágja le a vétekáldozat tulkát, amely az övé.

Lev 16,12

Vegyen teli serpenyővel izzó parazsat az oltárról az Örökkévaló színe előtt és egy teli marokkal finom fűszeres füstölőszert és vigye be a függönyön belül;

Lev 16,13

és tegye a füstölőszert a tűzre az Örökkévaló színe előtt, hogy a füstölőszer felhője befödje a födélt, amely a bizonyságon van, hogy meg ne haljon.

Lev 16,14

És vegyen a tulok véréből és hintsen ujjával a födélre kelet felől és a födél előtt hintsen hétszer a vérből ujjával.

Lev 16,15

Ekkor vágja le a vétekáldozat bakját, amely a népé, vigye be vérét a kárpiton belül és cselekedjék vérével úgy, amint cselekedett a tulok vérével; hintse azt a födélre és a födél elé.

Lev 16,16

És szerezzen engesztelést a szentség számára, Izráel fiainak tisztátalanságai miatt és bűneik miatt és a vétkeikért és így cselekedjék a találkozás sátráért, amely náluk áll az ő tisztátalanságuk közepette.

Lev 16,17

És senki se legyen a találkozás sátrában, midőn ő bemegy engesztelést szerezni a szentélybe, amíg ki nem jön és engesztelést nem szerzett a maga és háza számára és Izráel egész községe számára.

Lev 16,18

Ekkor menjen ki az oltárhoz, amely az Örökkévaló színe előtt van és szerezzen engesztelést számára, és vegyen a tulok véréből és a bak véréből és tegye az oltár szarvaira köröskörül,

Lev 16,19

és hintsen reá a vérből ujjával hétszer, így tisztítsa és szentelje meg Izráel fiainak tisztátalanságától.

Lev 16,20

És midőn végzett azzal, hogy megtisztította a szentélyt, a találkozás sátrát és az oltárt, akkor vezesse oda az élő bakot.

Lev 16,21

És Áron tegye két kezét az élő bak fejére és vallja meg rajta Izráel fiainak minden bűntettét és minden bűnét és minden vétküket, rakja azokat a bak fejére és küldje el egy erre kirendelt férfival a pusztába,

Lev 16,22

és vigye el a bak magán mind az ő bűneiket kietlen földre és bocsássa el a bakot a pusztába.

Lev 16,23

Akkor menjen be Áron a találkozás sátrába, vesse le a lenruhákat, amelyeket felöltött, midőn bement a szentélybe és hagyja azokat ott.

Lev 16,24

És fürössze meg testét vízben szent helyen és öltse fel ruháit, menjen ki és készítse el égőáldozatát, és a nép égőáldozatát, hogy engesztelést szerezzen a maga és a nép számára.

Lev 16,25

És a vétekáldozat zsírját füstölögtesse el az oltáron.

Lev 16,26

És az, aki elbocsátja a bakot Azázélnak, mossa meg ruháit, fürössze meg testét vízben és azután bemehet a táborba.

Lev 16,27

És a vétekáldozat tulkát és a vétekáldozat bakját, amelyeknek vérét bevitték, hogy engesztelést szerezzenek a szentélyben, vigyék ki a táboron kívül és égessék el tűzben bőrüket, húsukat és ganéjukat,

Lev 16,28

és aki elégeti azokat, mossa meg ruháit és fürössze meg testét vízben és azután bemehet a táborba.

Lev 16,29

És legyen ez nektek örök törvényül: a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján sanyargassátok lelketeket és semmi munkát ne végezzetek, se a bennszülött, se a jövevény, aki köztetek tartózkodik,

Lev 16,30

mert ezen a napon engesztelést szereznek számotokra, hogy megtisztítsanak benneteket; az Örökkévaló színe előtt minden vétketektől megtisztultok.

Lev 16,31

Szombat nyugalma az nektek és sanyargassátok lelketeket; örök törvény ez.

Lev 16,32

És a pap, akit fölkennek és fölavatnak, hogy pap legyen atyja helyett, az szerezze az engesztelést, az öltse fel a lenruhákat, a szent ruhákat.

Lev 16,33

És ő tisztítsa meg a szentséges szentélyt és a találkozás sátrát és az oltárt tisztítsa meg; és szerezzen engesztelést a papok számára és a gyülekezet egész népe számára.

Lev 16,34

És ez legyen nektek örök törvény, hogy engesztelést szerezzen Izráel fiai számára minden vétkük miatt; egyszer az évben. És ő úgy cselekedett, amint az Örökkévaló Mózesnek megparancsolta.

Lev XVII.

Lev 17,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 17,2

Szólj Áronhoz és fiaihoz és Izráel minden fiához és mondd nekik: Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló, mondván:

Lev 17,3

Akárki Izráel házából, aki levág ökröt vagy juhot vagy kecskét a táborban vagy aki levágja a táboron kívül

Lev 17,4

és nem vitte el a találkozás sátrának bejáratához, hogy bemutassa mint áldozatot az Örökkévalónak az Örökkévaló hajléka előtt, vérnek számíttatik be annak a férfiúnak; vért ontott; irtassék ki az a férfiú népe közül,

Lev 17,5

azért, hogy Izráel fiai oda vigyék vágóáldozataikat, melyeket ők áldoznak a szabad mezőn, vigyék el az Örökkévalónak a találkozás sátrának bejáratához, a paphoz és áldozzák békeáldozatokul az Örökkévalónak.

Lev 17,6

És hintse a pap a vért az Örökkévaló oltárára, a találkozás sátrának bejáratánál és füstölögtesse el a zsírt, kellemes illatul az Örökkévalónak.

Lev 17,7

És ne áldozzák többé áldozataikat a bakoknak, melyek után ők paráználkodnak; örök törvény legyen ez számukra nemzedékeiken át.

Lev 17,8

És mondd meg nekik: Akárki Izráel házából a jövevények közül, akik köztük tartózkodnak, aki égőáldozatot vagy vágóáldozatot hoz

Lev 17,9

és a találkozás sátrának bejáratához nem viszi el, hogy azt áldozza az Örökkévalónak, irtassék ki az a férfiú népe közül.

Lev 17,10

És akárki Izráel házából és a jövevények közül, aki közöttük tartózkodik, aki eszik bármiféle vért, arcomat majdan az ellen a személy ellen fordítom, aki eszi a vért és kiirtom őt népe közül.

Lev 17,11

Mert a testnek lelke a vérben van és én elrendeltem nektek az oltáron, hogy engesztelést szerezzen lelketek számára, mert a vér az, ami a lélekben engesztelést szerez.

Lev 17,12

Azért mondom Izráel fiainak: Senki közületek ne egyék vért; a jövevény sem, aki közöttetek tartózkodik, ne egyék vért.

Lev 17,13

És akárki Izráel fiai közül és a jövevények közül, aki közöttük tartózkodik, aki vadászva elejt vadat vagy madarat, melyet enni szabad, bocsássa ki vérét és födje be porral.

Lev 17,14

Mert ami a testnek lelkét illeti, a vér benne egy a lelkével és mondtam Izráel fiainak: semmiféle húsnak vérét ne egyétek; mert a testnek a lelke a vér, bárki eszi, irtassék ki.

Lev 17,15

És akárki, aki eszik elhullott vagy vadtól széttépett állatot, akár bennszülött, akár jövevény, az mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig, akkor tiszta.

Lev 17,16

De ha nem mossa meg és testét nem füröszti, akkor viselje bűnét.

Lev XVIII.

Lev 18,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 18,2

Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 18,3

Amint cselekednek Egyiptom országában, amelyben laktatok, úgy ti ne cselekedjetek és amint cselekednek Kanaán országában, ahová beviszlek benneteket, úgy ti ne cselekedjetek és törvényeik szerint ne járjatok.

Lev 18,4

Rendeleteimet tegyétek meg és törvényeimet tartsátok meg, hogy azok szerint járjatok. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 18,5

Tartsátok meg rendeleteimet és törvényeimet, melyeket ha megtesz az ember, él általuk; én vagyok az Örökkévaló.

Lev 18,6

Senki közületek ne közeledjék vérrokonához, hogy fölfedje mezítelenségét; én vagyok az Örökkévaló.

Lev 18,7

Atyád mezítelenségét és anyád mezítelenségét föl ne fedd; anyád ő, föl ne fedd mezítelenségét.

Lev 18,8

Atyád feleségének mezítelenségét föl ne fedd; atyád mezítelensége az.

Lev 18,9

Nővérednek mezítelenségét, atyád leányáét vagy anyád leányáét, akár otthon született, akár máshol, ne fedd föl mezítelenségüket.

Lev 18,10

Fiad leányának vagy leányod leányának mezítelenségét, föl ne fedd az ő mezítelenségüket, mert a te mezítelenséged az.

Lev 18,11

Atyád felesége leányának mezítelenségét, atyád szülöttje, nővéred ő, ne fedd föl mezítelenségét.

Lev 18,12

Atyád nővérének mezítelenségét föl ne fedd, atyád vérrokona ő.

Lev 18,13

Anyád nővérének mezítelenségét föl ne fedd, mert anyád vérrokona ő.

Lev 18,14

Atyád fivérének mezítelenségét föl ne fedd, feleségéhez ne közeledj, nagynénéd ő.

Lev 18,15

Menyed mezítelenségét föl ne fedd, fiad felesége ő, föl ne fedd mezítelenségét.

Lev 18,16

Fivéred feleségének mezítelenségét föl ne fedd, fivéred mezítelensége az.

Lev 18,17

Egy asszonynak és leányának mezítelenségét föl ne fedd, fiának leányát vagy leányának leányát el ne vedd, hogy fölfedd mezítelenségét, vérrokonok ők, fajtalanság az.

Lev 18,18

Nőt a nővére mellé el ne végy, hogy vetélkedést gerjessz, fölfedvén mezítelenségét mellette az ő életében.

Lev 18,19

Nőhöz tisztulásának tisztátalanságában ne közeledj, hogy felfödd mezítelenségét.

Lev 18,20

Felebarátod feleségével ne közösülj, hogy beszennyezd magadat vele.

Lev 18,21

És magzatodat ne add oda, hogy tűzön átvezessék a Moloknak, és ne szentségtelenítsd meg Isten nevét; én vagyok az Örökkévaló.

Lev 18,22

Férfiúval ne hálj, amint hálnak nővel, útálat az.

Lev 18,23

Semmiféle barommal ne közösülj, hogy beszennyezd magadat vele: és nő ne álljon a barom elé, hogy egyesüljön vele, útálatosság az.

Lev 18,24

Ne szennyezzétek be magatokat ezek közül semmivel, mert ezek által lettek tisztátalanokká a népek, melyeket én elűzök előttetek;

Lev 18,25

és tisztátalanná vált az ország és megbüntettem rajta a bűnét és kihányja az ország a lakóit.

Lev 18,26

Ti pedig tartsátok meg törvényeimet és rendeleteimet és ne tegyetek semmit ez útálatosságok közül, sem a bennszülött, sem a jövevény, aki köztetek tartózkodik.

Lev 18,27

Mert mindez útálatosságokat tették az ország lakói, akik előttetek voltak és tisztátalanná vált az ország.

Lev 18,28

Hogy ne hányjon ki benneteket az ország, midőn beszennyezitek azt, amint kihányta a népet, amely előttetek volt.

Lev 18,29

Mert bárki tesz valamit ez útálatosságok közül, irtassanak ki a személyek, akik teszik, népük közül.

Lev 18,30

Tartsátok meg rendeleteimet, hogy ne tegyetek semmit ez útálatos szokások közül, amelyek tétettek előttetek, hogy be ne szennyezzétek magatokat általuk. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

VII. Kedósim.

Lev XIX.

Lev 19,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 19,2

Szólj Izráel fiainak egész községéhez és mondd nekik: Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 19,3

Mindenki félje anyját és atyját és szombatjaimat tartsátok meg. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 19,4

Ne forduljatok a bálványok felé és öntött Isteneket ne készítsetek magatoknak. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 19,5

És midőn áldoztok békeáldozatot az Örökkévalónak, úgy áldozzátok, hogy elfogadja.

Lev 19,6

Áldozástok napján egyék meg és másnap; és ami megmarad a harmadik napig, tűzben égettessék el.

Lev 19,7

És ha megennék azt a harmadik napon, megvetés tárgya az, nem lesz elfogadva.

Lev 19,8.

Bárki eszi, viselje bűnét, mert az Örökkévaló szentségét megszentségtelenítette és az az ember irtassék ki népéből.

Lev 19,9

És amikor learatjátok országotok aratását, ne arasd le teljesen földed szélét és ami elhullott, ne szedegesd fel.

Lev 19,10

Szőlődet ne böngészd és szőlőd elhullott szemeit ne szedegesd fel, a szegénynek és a jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 19,11

Ne lopjatok, ne tagadjátok le az igazságot és ne hazudjatok egymás ellen.

Lev 19,12

És ne esküdjetek az én nevemmel hazugságra, úgyhogy megszentségtelenítsd Isten nevét. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 19,13

Ne fosztogasd felebarátodat és ne rabolj, ne hagyd éjjelen át béresszolgádnak munkadíját magadnál reggelig.

Lev 19,14

Ne átkozd a süketet és a vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 19,15

Ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben, ne légy tekintettel a szegényre és ne tiszteld a hatalmas személyét, igazsággal ítéld meg embertársadat.

Lev 19,16

Ne járj, mint rágalmazó néped között; ne maradj tétlen felebarátod vérénél. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 19,17

Ne gyűlöld testvéredet szívedben; feddjed embertársadat, hogy ne viselj miatta bűnt.

Lev 19,18

Ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiai között; hanem szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 19,19

Törvényeimet tartsd meg; barmodat ne párosítsd másféle fajúval és meződet ne vesd be kétféle maggal; és kétféléből készült ruhát, kevert szövésűt ne végy magadra.

Lev 19,20

Ha férfi hál nővel és közösül vele, aki rabszolganő, egy férfinak jegyese, de meg nem váltatott, sem szabadság nem adatott neki, érje őket büntetés, de ne ölessenek meg, mert nem volt fölszabadítva.

Lev 19,21

Vigye el a férfi bűnáldozatát az Örökkévalónak a találkozás sátrának bejáratához, bűnáldozatra való kost.

Lev 19,22

És szerezzen számára engesztelést a pap a bűnáldozat kosával az Örökkévaló színe előtt, vétke miatt, melyet vétkezett, és megbocsáttatik neki a vétke, melyet vétkezett.

Lev 19,23

És midőn bementek az országba és ültettek bármilyen gyümölcsfát, hagyjátok érintetlenül a gyümölcsét; három évig legyen számotokra érintetlen, ne egyétek meg.

Lev 19,24

De a negyedik évben minden gyümölcs szent legyen hálaadásra az Örökkévalónak,

Lev 19,25

és az ötödik évben ehetitek a gyümölcsét, hogy szaporítsa nektek a termést. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 19,26

Ne egyetek semmit vérével; ne űzzetek varázslást és ne jósolgassatok.

Lev 19,27

Ne vágjátok le kerekre hajatok szélét és ne borotváld le szakállad szélét.

Lev 19,28

Ne tegyetek testeteken bevágást halott miatt és bekarcolt jeleket ne tegyetek magatokon. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 19,29

Ne szentségtelenítsd meg leányodat, paráználkodni engedve őt, ne legyen parázna az ország, ne teljék meg az ország fajtalansággal.

Lev 19,30

Szombatjaimat őrizzétek meg és tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 19,31

Ne forduljatok a szellemidézőkhöz, se a varázslókhoz; ne keressétek fel őket, nehogy tisztátalanná váljatok általuk. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 19,32

Ősz fej előtt állj föl és tiszteld az öregnek arcát és féld Istenedet. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 19,33

És ha jövevény tartózkodik nálad országtokban, ne tégy vele rosszat.

Lev 19,34

Olyan legyen nálatok a jövevény, aki köztetek tartózkodik, mint az odavaló, és szeresd őt, mint tenmagadat, mert jövevények voltatok Egyiptom országában. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 19,35

Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, se mértékben, se súlyban, se ürmérésben.

Lev 19,36

Igaz mérleg, igaz súlykövek, igaz éfa, igaz hin legyen nálatok. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából.

Lev 19,37

Tartsátok meg minden törvényemet és minden rendeletemet, hogy teljesítsétek őket. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev XX.

Lev 20,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 20,2

Mondd meg Izráel fiainak: Bárki Izráel fiai közül vagy az Izráelben tartózkodó jövevények közül, aki magzatából ad a Moloknak, ölessék meg; az ország népe kövezze meg kövekkel.

Lev 20,3

Én is az ilyen férfi ellen fordítom arcomat és kiirtom őt népe közül, mert magzatából adott a Moloknak, hogy beszennyeze szentélyemet és megszentségtelenítse szent Nevemet.

Lev 20,4

És ha az ország népe szemet húny a férfi előtt, mikor magzatából Moloknak ad és nem öli meg őt,

Lev 20,5

akkor majd én fordítom arcomat az ellen a férfi ellen és családja ellen, és kiirtom őt és mindazokat, akik paráználkodnak példája után, paráználkodva a Molok után, népük közül.

Lev 20,6

És a személy, aki a szellemidézőkhöz és varázslókhoz fordul, paráználkodván utánuk, arcomat majd az ellen a személy ellen fordítom és kiirtom őt népe közül.

Lev 20,7

Szenteljétek meg magatokat, hogy szentek legyetek, mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 20,8

Tartsátok meg törvényeimet és teljesítsétek őket. Én vagyok az Örökkévaló, aki megszentel benneteket.

Lev 20,9

Mert mindenki, aki átkozza atyját vagy anyját, ölessék meg; atyját vagy anyját átkozta, vérbűn van rajta.

Lev 20,10

És a férfi, aki házasságot tör valakinek feleségével, aki házasságot tör felebarátjának feleségével, ölessék meg a házasságtörő férfi és a házasságtörő nő.

Lev 20,11

És a férfi, aki atyja feleségével hál, fölfedte atyja mezítelenségét, ölessenek meg mindketten, vérbűn van rajtuk.

Lev 20,12

És ha egy férfi menyével hál, ölessenek meg mindketten, útálatosságot követtek el, vérbűn van rajtuk.

Lev 20,13

És ha egy férfi férfival hál, amint hálnak nővel, útálatosságot követtek el mindketten, ölessenek meg, vérbűn van rajtuk.

Lev 20,14

És ha férfi elvesz egy nőt és annak anyját, fajtalanság az; tűzben égessék el őt és azokat, hogy ne legyen fajtalanság köztetek.

Lev 20,15

Ha egy férfi barommal közösül, ölessék meg, a barmot pedig üssétek agyon.

Lev 20,16

És ha egy nő közeledik egy baromhoz, hogy az egyesüljön vele, öld meg a nőt és a barmot, ölessenek meg; vérbűn van rajtuk.

Lev 20,17

És ha egy férfi elveszi nővérét, atyja leányát vagy anyja leányát és látja mezítelenségét és a nő látja az ő mezítelenségét, gyalázat az, irtassanak ki népük fiainak szeme előtt; nővére mezítelenségét fedte föl, viselje bűnét.

Lev 20,18

És ha egy férfi tisztulásában szenvedő nővel hál és fölfedte mezítelenségét, mivel megmeztelenítette forrását és a nő fölfedte vérének forrását, irtassanak ki mindketten népük közül.

Lev 20,19

Anyád nővérének sem atyád nővérének mezítelenségét föl ne fedd, mert vérrokonát meztelenítette meg, bűnüket viseljék.

Lev 20,20

Ha egy férfi nagynénjével hál, nagybátyjának mezítelenségét fedte föl; viseljék vétküket, gyermektelenül haljanak meg.

Lev 20,21

Ha egy férfi elveszi fivérének feleségét, fertőzet az; fivérének mezítelenségét fedte föl, gyermektelenek legyenek.

Lev 20,22

Tartsátok meg minden törvényemet és minden rendeletemet és tegyétek meg azokat, hogy ki ne hányjon benneteket az ország, ahová beviszlek benneteket, hogy benne lakjatok.

Lev 20,23

És ne járjatok annak a nemzetnek törvényei szerint, amelyet én elűzök előletek, mert ők mindezeket tették és megútáltam őket.

Lev 20,24

És mondtam nektek: Ti kapjátok örökségül földjüket és én adom azt nektek, hogy bírjátok azt, a tejjel-mézzel folyó országot. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki elkülönítettelek benneteket a népektől.

Lev 20,25

Tegyetek különbséget a tiszta és a tisztátalan barom között, a tisztátalan és tiszta madár között, hogy meg ne undokítsátok lelketeket a barom és a madár által és semmi által, ami mászik a földön, amit elkülönítettem tőletek, mint tisztátalanokat.

Lev 20,26

Legyetek nekem szentek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló; azért különítettelek el benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek.

Lev 20,27

És a férfi vagy nő, aki közöttük szellemidéző vagy varázsló lesz, ölessék meg; kővel kövezzék meg őket, vérbűn van rajtuk.

VIII. Emór.

Lev XXI.

Lev 21,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és mondd nekik: Halott miatt ne tisztátalanítsa meg magát népe között;

Lev 21,2

kivéve, ha vérrokona, aki közel van hozzá, anyja, atyja, fia, leánya és fivére miatt,

Lev 21,3

és hajadon nővére miatt, aki hozzá közel van, aki nem volt még férfié, miatta megtisztátalaníthatja magát.

Lev 21,4

Ne tisztátalanítsa meg magát, mert főember a népe között, hogy magát megszentségtelenítse.

Lev 21,5

Ne csináljanak kopaszságot fejükön és szakálluk szélét ne borotválják le, testükön ne csináljanak bevágást.

Lev 21,6

Szentek legyenek Istenüknek és meg ne szentségtelenítsék Istenük nevét; mert az Örökkévaló tűzáldozatait, Istenük kenyerét mutatják ők be, legyenek tehát szentek.

Lev 21,7

Parázna vagy nem méltó nőt el ne vegyenek és olyan nőt, aki elvált férjétől ne vegyenek el, mert szent ő az Istenének.

Lev 21,8

Szenteld meg őt, mert Istened kenyerét mutatja be; szent legyen ő neked, mert szent vagyok én, az Örökkévaló, aki megszentel benneteket.

Lev 21,9

Papnak a leánya, ha paráználkodásra vetemedik, atyját szentségteleníti meg; tűzben égettessék meg.

Lev 21,10

És a pap, aki fölötte áll testvéreinek, akinek fejére öntik a kenőolajat és felszentelik, hogy felöltse a ruhákat, fejét meg ne meztelenítse és ruháit meg ne szaggassa.

Lev 21,11

Semmiféle holt személyhez ne menjen be; atyjával és anyjával se tisztátalanítsa meg magát.

Lev 21,12

És a szentélyből ki ne menjen, hogy meg ne szentségtelenítse Istennek szentélyét, mert Isten kenőolajának koronája van rajta. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 21,13

Hajadon leányt vegyen el:

Lev 21,14

özvegyet, elváltat, nem méltót, paráznát, ezeket el ne vegye, hanem hajadont az ő népéből vegyen nőül,

Lev 21,15

hogy meg ne szentségtelenítse magzatát népe között, mert én vagyok az Örökkévaló, aki őt megszenteli.

Lev 21,16

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 21,17

Szólj Áronhoz, mondván: Senki magzataid közül nemzedékeiken át, akin hiba van, ne közeledjék bemutatni Istene kenyerét.

Lev 21,18

Mert az a férfi, akin hiba van, ne közeledjék; vak ember vagy sánta vagy csonka vagy hosszú tagú;

Lev 21,19

vagy az, akinek lába törött vagy keze törött;

Lev 21,20

vagy púpos vagy törpe vagy folt van szemében; vagy akin rüh vagy sömör van vagy összenyomott heréjű.

Lev 21,21

A férfi Áronnak, a papnak magzatai közül, akin hiba van, ne lépjen oda bemutatni az Örökkévaló tűzáldozatait; hiba van rajta, Isten kenyerét bemutatni ne lépjen oda.

Lev 21,22

Istene kenyerét eheti a legszentebből és a szentből.

Lev 21,23

Csak ne menjen a kárpithoz és az oltárhoz oda ne lépjen, mert hiba van rajta, hogy meg ne szentségtelenítse szentélyeimet, mert én vagyok az Örökkévaló, aki megszenteli őket.

Lev 21,24

Így szólt Mózes Áronhoz és fiaihoz és Izráel minden fiához.

Lev XXII.

Lev 22,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 22,2

Szólj Áronhoz és fiaihoz, hogy különítsék el magukat Izráel fiainak szent dolgaitól, amelyeket azok szentelnek nekem, hogy meg ne szentségtelenítsék szent nevemet. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 22,3

Mondd nekik: Az, aki magzataitok közül nemzedékeiteken át közeledik a szent dolgokhoz, melyeket Izráel fiai szentelnek az Örökkévalónak, ha tisztátalanság van rajta, irtassék ki az a személy színem elől. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 22,4

Bárki Áron magzatai közül, amíg poklos vagy folyás van rajta, a szentségekből ne egyék, míg meg nem tisztul; és aki érint bárkit, halottól tisztátalant vagy az, akin magfolyás van,

Lev 22,5

vagy az, aki érint valamilyen csúszó-mászót, amely által tisztátalan lesz, vagy embert, aki által tisztátalan lesz, akármilyen tisztátalanság van rajta;

Lev 22,6

a személy, aki azt érinti, tisztátalan legyen estig; ne egyék a szentségekből, ha csak meg nem fürösztötte testét vízben.

Lev 22,7

És midőn lenyugodott a nap, tiszta lesz; és azután ehetik a szentségekből, mert az ő kenyere az.

Lev 22,8

Elhullott vagy vadtól széttépett állatból ne egyék, nehogy tisztátalan legyen általa. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 22,9

Tartsák meg rendelkezéseimet és ne viseljenek miatta vétket, nehogy meghaljanak miatta, ha megszentségtelenítik azt. Én vagyok az Örökkévaló, aki megszenteli őket.

Lev 22,10

Senki idegen ne egyék szent dolgot, a papnak zsellérje és bérese ne egyék szent dolgot.

Lev 22,11

De ha a pap vásárol egy személyt, pénzen szerzett szolgájául, az ehetik belőle; és azok, akik házában születtek, azok ehetnek kenyeréből.

Lev 22,12

És ha a papnak leánya idegen férfiúhoz megy feleségül, a szentségek adományaiból nem ehetik.

Lev 22,13

De ha a papnak leánya özvegy vagy elvált, de magzatja nincs és visszatér atyja házába mint leánykorában, ehetik atyja kenyeréből, de senki idegen ne egyék belőle.

Lev 22,14

És ha valaki tévedésből eszik szent dolgot, akkor toldja hozzá az ötödrészét és adja a papnak a szent dolgot.

Lev 22,15

És meg ne szentségtelenítsék Izráel fiainak szent dolgait, amit adnak az Örökkévalónak;

Lev 22,16

megterhelve magukat súlyos bűnnel, midőn eszik az ő szent dolgaikat, mert én vagyok az Örökkévaló, aki megszenteli őket.

Lev 22,17

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 22,18

Szólj Áronhoz és fiaihoz és Izráel minden fiához és mondd nekik: Akárki Izráel házából és a jövevények közül Izráelben, aki bemutatja áldozatát, akár fogadalomból, akár önkéntes adományból, amit bemutatnak az Örökkévalónak égőáldozatul,

Lev 22,19

olyan legyen, hogy kedvezően fogadja: hímet áldozz, hibátlant a marhák, juhok vagy a kecskék közül.

Lev 22,20

De amin hiba van, ne mutassátok be, mert nem lesz elfogadható számotokra.

Lev 22,21

És ha valaki bemutat békeáldozatot az Örökkévalónak, hogy teljesítsen egy fogadalmat vagy önkéntes adományul a barmokból és a juhfélékből, hibátlan legyen, hogy kedvezően fogadtassék, semmi hiba ne legyen rajta.

Lev 22,22

Ami vak vagy sérült vagy csonkított vagy fekély vagy rüh vagy sömör van rajta, ne mutassátok azt be az Örökkévalónak és tűzáldozatot ne adjatok belőlük az oltárra az Örökkévalónak.

Lev 22,23

Ökröt vagy juhot, ami hosszabb vagy rövidebb tagú, önkéntes adományul adhatsz, de fogadalomul nem fogadtatik el.

Lev 22,24

Aminek heréje összenyomott, összezúzott, kiszakadt vagy kivágott, azt ne mutassátok be az Örökkévalónak és országotokban ilyet ne tegyetek.

Lev 22,25

Idegenek kezéből ne mutassátok be Istennek kenyerét mindezekből, mert romlás van bennük, hiba van rajtuk, nem fogadtatik el kedvezően számotokra.

Lev 22,26

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 22,27

Ökör vagy juh vagy kecske, midőn születik, hét napon át legyen anyja alatt és a nyolcaik napon túl elfogadható lesz tűzáldozatul az Örökkévalónak.

Lev 22,28

És akár ökör vagy bárány, ne vágjátok le egy napon azt meg kicsinyét.

Lev 22,29

És ha áldoztok hálaáldozatot az Örökkévalónak, úgy áldozzátok, hogy elfogadható legyen.

Lev 22,30

Azon a napon egyétek meg, ne hagyjatok belőle reggelig. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 22,31

Tartsátok meg parancsolataimat és teljesítsétek őket. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 22,32

És meg ne szentségtelenítsétek szent Nevemet, hanem szenteltessem meg Izráel fiai között. Én vagyok az Örökkévaló, aki megszentel benneteket,

Lev 22,33

aki kivezetett benneteket Egyiptom országából, hogy legyek a ti Istenetek. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev XXIII.

Lev 23,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 23,2

Szólj Izráél fiaihoz és mondd nekik: Az Örökkévaló ünnepnapjai, amelyeket hirdessetek, mint szent gyülekezéseket, íme ezek az én ünnepnapjaim.

Lev 23,3

Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik nap szombat nyugalomnapja; szent gyülekezés, semmi munkát ne végezzetek; szombat az az Örökkévalónak minden lakhelyeteken.

Lev 23,4

Ezek az Örökkévaló ünnepnapjai, szent gyülekezések, amelyeket hirdessetek meg idejükben:

Lev 23,5

Az első hónapban, a hónap tizennegyedikén este van az Örökkévaló peszachja.

Lev 23,6

És ugyanezen hónap tizenötödik napján van a kovásztalan kenyér ünnepe az Örökkévalónak; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.

Lev 23,7

Az első napon szent gyülekezés legyen számotokra, semmi nehéz munkát ne végezzetek.

Lev 23,8

De mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak hét napon át; a hetedik napon szent gyülekezés van, semmi nehéz munkát ne végezzetek.

Lev 23,9

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 23,10

Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn bementek az országba, melyet adok nektek és learatjátok aratását, akkor hozzátok az ómert, aratástok elsejét a paphoz.

Lev 23,11

És ő lengesse az ómert az Örökkévaló színe előtt, hogy elfogadtassék; az ünnep másnapján lengesse a pap.

Lev 23,12

És amely napon lengetik az ómert, áldozzatok egy hibátlan juhot, egyévest, égőáldozatul az Örökkévalónak,

Lev 23,13

és a lisztáldozat legyen két tized lángliszt, olajjal keverve, tűzáldozatul az Örökkévalónak, kellemes illatul; öntő-áldozatul pedig bort, egy hin negyed részét.

Lev 23,14

És ne egyetek se kenyeret, se megpörkölt, se nyers gabonaszemeket ugyancsak e napig, amíg nem hoztátok Istenetek áldozatát; örök törvény az nemzedékeiteken át minden lakhelyeteken.

Lev 23,15

És számláljátok magatoknak a napokat az ünnep másnapjától, attól a naptól, midőn hoztátok a lengetés ómerjét; hét teljes hét legyen.

Lev 23,16

A hetedik hét után való napig számláljatok ötven napot, akkor mutassatok be új lisztáldozatot az Örökkévalónak.

Lev 23,17

Lakhelyeitekből hozzátok a lengetés kenyerét, kettőt két tizedrészből, lánglisztből legyenek, kovászosan süssék, zsengékül az Örökkévalónak.

Lev 23,18

És mutassatok be a kenyérrel hét hibátlan juhot, egyéveseket és egy fiatal tulkot és két kost; égőáldozatul legyenek az Örökkévalónak, lisztáldozatukkal és öntőáldozatukkal, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.

Lev 23,19

És áldozzatok egy kecskebakot vétekáldozatul és két juhot, egyéveseket, békeáldozatul.

Lev 23,20

És lengesse ezeket a pap a zsengék kenyerével együtt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt és a két juh fölött; az Örökkévalónak legyenek szentelve a pap számára.

Lev 23,21

És hirdessetek ugyanazon a napon; szent gyülekezés legyen nektek, semmi nehéz munkát ne végezzetek; örök törvény ez minden lakhelyeteken, nemzedékeiteken át.

Lev 23,22

És amikor learatjátok országotok aratását, ne arasd le teljesen meződ szélét aratásodkor, és ami elhullott, ne szedegesd fel; a szegénynek és jövevénynek hagyjad azt. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 23,23

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 23,24

Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján legyen nektek szombati nyugalom, emlékeztető harsonamegszólaltatás, szent gyülekezés.

Lev 23,25

Semmi nehéz munkát ne végezzetek és mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak.

Lev 23,26

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 23,27

Azonban e hetedik hónap tizedikén van az Engesztelés napja, szent gyülekezés legyen ez nektek és sanyargassátok lelketeket; és mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak.

Lev 23,28

Semmi munkát ne végezzetek ugyanezen a napon, mert Engesztelés napja az, hogy engesztelést szerezzenek számotokra az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt.

Lev 23,29

Mert minden személy, aki nem sanyargatja magát ugyanezen a napon, irtassék ki népéből.

Lev 23,30

És minden személy, aki végez bármely munkát ugyanezen a napon, ki fogom pusztítani azt a személyt népe közül.

Lev 23,31

Semmi munkát ne végezzetek; örök törvény ez nemzedékeiteken át minden lakhelyeteken.

Lev 23,32

Szombat nyugalma legyen ez nektek és sanyargassátok lelketeket; a hónap kilencedikén este, estétől estig üljétek ünnepeteket.

Lev 23,33

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 23,34

Szólj Izráel fiaihoz, mondván: E hetedik hónap tizenötödik napján van a sátrak ünnepe hét napon át az Örökkévalónak.

Lev 23,35

Az első napon legyen szent gyülekezés, semmi nehéz munkát ne végezzetek.

Lev 23,36

Hét napon át mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak, a nyolcadik napon szent gyülekezés legyen nektek, és mutassatok be tűzáldozatot az Örökkévalónak, ünneplő gyülekezés az, semmi nehéz munkát ne végezzetek.

Lev 23,37

Ezek az Örökkévaló ünnepnapjai, amelyeket hirdessetek szent gyülekezéseknek, bemutatva tűzáldozatot az Örökkévalónak: égőáldozatot, lisztáldozatot, vágóáldozatot és öntőáldozatokat, mindent a maga napján;

Lev 23,38

az Örökkévaló szombatjain kívül és ajándékaitokon és minden fogadalmaitokon kívül, melyeket adtok az Örökkévalónak.

Lev 23,39

Azonban a hetedik hónap tizenötödik napján, amikor begyüjtöttétek az ország termését, ünnepeljétek az Örökkévaló ünnepét hét napon át; az első napon szombati nyugalom legyen és a nyolcadik napon szombati nyugalom legyen.

Lev 23,40

És vegyetek magatokhoz az első napon dísz-fának gyümölcsét, pálmaágakat és sűrűlombú fának és fűzfának a gallyát és vigadjatok az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt hét napon át.

Lev 23,41

Ünnepeljétek azt mint ünnepet az Örökkévalónak hét napon át az évben; örök törvény ez nemzedékeiteken át, a hetedik hónapban ünnepeljétek azt.

Lev 23,42

Sátrakban lakjatok hét napon át; mindenki, aki bennszülött Izráelben, lakjék sátrakban.

Lev 23,43

Azért, hogy tudják nemzedékeitek, hogy sátrakban lakattam Izráel fiait, midőn kivezettem őket Egyiptom országából. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 23,44

És kihirdette Mózes az Örökkévaló ünnepnapjait Izráel fiainak.

Lev XXIV.

Lev 24,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 24,2

Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked tiszta törött olajat világítás számára, örökmécses gyujtására.

Lev 24,3

A bizonyságon levő kárpiton kívül, a találkozás sátorában rendezze el Áron estétől reggelig az Örökkévaló színe előtt, állandóan, örök törvény legyen ez nemzedékeiteken át.

Lev 24,4

A tiszta lámpáson rendezze el a mécseseket az Örökkévaló színe előtt, állandóan.

Lev 24,5

Végy lánglisztet, süss abból tizenkét kalácsot; két tized legyen minden kalács.

Lev 24,6

És helyezd el őket két sorban, hatot egy sorba, a tiszta asztalon, az Örökkévaló színe előtt.

Lev 24,7

És tégy mindegyik sorra tiszta tömjént, hogy legyen a kenyérnek illatrészül, tűzáldozatul az Örökkévalónak.

Lev 24,8

Minden szombatnapon hozza rendbe az Örökkévaló színe előtt állandóan, hogy Izráel fiai részére örök szövetség legyen.

Lev 24,9

És legyen Ároné és fiaié, hogy egyék szent helyen, mert a legszentebb ez neki az Örökkévaló tűzáldozatai közül, örök törvényül.

Lev 24,10

És egy izraelita nő fia, aki egyiptomi embernek volt a fia, kiment Izráel fiai közé és civódtak a táborban az izraelita nő fia és egy izraelita ember.

Lev 24,11

És az izraelita nő fia kiejtette a Nevet és átkozta; és akkor elvitték őt Mózeshez. És anyjának neve Selómith, Dibri leánya, Dán törzséből,

Lev 24,12

és őrizet alá vették őt, hogy döntést nyerjenek az Örökkévaló igéje szerint.

Lev 24,13

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 24,14

Vezesd ki az átkozót a táboron kívülre és mindazok, akik hallották, tegyék rá kezüket a fejére és kövezze őt meg az egész község.

Lev 24,15

És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Mindenki, aki átkozza Istenét, viselje vétkét;

Lev 24,16

aki pedig kiejti az Örökkévaló nevét, ölessék meg, kövezze meg őt az egész község; a jövevény, valamint az idevaló, ha kiejti a nevét, ölessék meg.

Lev 24,17

Ha valaki agyonüt egy embert, ölessék meg.

Lev 24,18

És aki agyonüt egy állatot, fizesse meg; lelket lélekért.

Lev 24,19

És ha valaki sebet ejt embertársán, amint ő tett, ugyan úgy tegyenek vele.

Lev 24,20

Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; amily sebet ejtett az emberen, ugyanolyat ejtsenek rajta.

Lev 24,21

Aki agyonüt barmot, fizesse meg; és aki agyonüt embert, ölessék meg.

Lev 24,22

Egyféle törvény legyen számotokra, a jövevény számára épúgy, mint az idevaló számára, mert Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 24,23

És szólt Mózes Izráel fiaihoz és kivezették az átkozót a táboron kívülre és megkövezték kővel. És Izráel fiai úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

IX. Behár.

Lev XXV.

Lev 25,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez a Szinaj hegyén, mondván:

Lev 25,2

Szólj Izráél fiaihoz és mondd nekik: Amidőn bementek az országba, melyet adok nektek, akkor tartson az ország szombatot az Örökkévalónak.

Lev 25,3

Hat éven át vesd be meződet és hat éven át messed meg szőlődet és gyüjtsed be termését;

Lev 25,4

de a hetedik évben szombat nyugalma legyen az országban, szombat az Örökkévalónak: meződet ne vesd be és szőlődet ne messed meg.

Lev 25,5

Aratásod termését, ami magától nő, ne arasd le és metszetlen szőlőd bogyóit ne szüreteld le; szombati nyugalom éve legyen az országnak.

Lev 25,6

És az ország szombatjának termése legyen nektek eledelül neked, szolgádnak és szolgálódnak, béresednek és az idegennek, aki nálad tartózkodik,

Lev 25,7

és barmodnak és a vadnak, amely országodban van, legyen minden termés eledelül.

Lev 25,8

És számlálj magadnak hét szombatévet, hétszer hét évet, úgyhogy lesznek számodra a hét szombatévnek napjai negyvenkilenc év.

Lev 25,9

Akkor szólaltasd meg a harsona hangos riadását, a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján; az engesztelés napján szólaltassátok meg a harsonát szerte egész országtokban.

Lev 25,10

És szenteljétek meg az ötvenedik évet, hirdessetek szabadságot az országban minden lakójának, jóbél legyen ez számotokra, hogy visszatérjen mindenki birtokába és mindenki közületek térjen vissza családjához.

Lev 25,11

Jóbél legyen az ötvenedik év számotokra; ne vessetek és ne arassátok le, ami magától terem és ne szüreteljétek le a metszetlen tőke szőlőjét.

Lev 25,12

Mert jóbél ez; szent legyen nektek, a mezőről egyétek annak termését.

Lev 25,13

A jóbél ez évében térjen vissza mindenki a birtokába,

Lev 25,14

és ha eladsz valamit felebarátodnak vagy veszel felebarátodtól, ne szorongassátok egyik a másikat.

Lev 25,15

A jóbél utáni évek száma szerint vedd meg felebarátodtól és a termés éveinek száma szerint adja el neked.

Lev 25,16

Az évek sokaságához képest sokasítsd vételárát és az évek kevés voltához képest kevesbítsd vételárát, mert a termések számát adja ő el neked.

Lev 25,17

Ne szorongassátok egyik a másikat és féld Istenedet, mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 25,18

Tartsátok meg törvényeimet és rendeleteimet őrizzétek meg és tegyétek meg, hogy lakjatok biztonságban az országban.

Lev 25,19

És a föld megadja gyümölcsét és ehettek jóllakásig és rajta biztonságban lakhattok.

Lev 25,20

Ha pedig azt mondjátok: mit eszünk majd a hetedik évben? Íme, nem vetünk és nem gyüjtjük be termésünket.

Lev 25,21

Ekkor én áldásomat rendelem számotokra a hatodik évben, hogy meghozza a termést három évre.

Lev 25,22

És vetni fogtok a nyolcadik évben és esztek a régi termésből, a kilencedik évig; míg bejut annak a termése, a régiből esztek.

Lev 25,23

És a föld ne adassék el örökre, mert Enyém a föld; mert jövevények és zsellérek vagytok ti nálam.

Lev 25,24

És birtokotok egész országában visszaváltást engedjetek a föld számára.

Lev 25,25

Ha elszegényedik testvére és elád birtokából, akkor jöjjön rokona, aki legközelebb áll hozzá és váltsa vissza testvérének eladott birtokát.

Lev 25,26

De ha valakinek nincs senkije, de maga jó módba jut, hogy szerez annyit, amennyi elég a visszaváltására,

Lev 25,27

akkor számítsa eladásának éveit és térítse vissza a többletet annak az embernek, akinek eladta és térjen vissza birtokába.

Lev 25,28

De ha nem képes arra, hogy visszatéríthesse neki, akkor maradjon eladott birtoka annak a kezében, aki megvette, a jóbél évéig; és a jóbél évében felszabadul és ő visszatér birtokába.

Lev 25,29

Ha valaki elad egy lakóházat fallal kerített városban, visszaválthatja egy éven belül, miután eladta, egy teljes évig legyen meg a visszaváltás joga.

Lev 25,30

De ha nem váltja ki, míg eltelt egy teljes év, akkor marad a ház, amely fallal bíró városban van, véglegesen azé, aki megvette, nemzedékein át; nem szabadul fel a jóbélben.

Lev 25,31

De a házak oly falvakban, melyek nincsenek fallal körülvéve, az ország földjéhez számíttassanak; visszaváltás legyen számukra és a jóbélben felszabadulnak.

Lev 25,32

Azonban a leviták városai, a birtokukban levő városok házai, ezeket a leviták bármikor visszaválthatják.

Lev 25,33

És ha egy ember vásárol a levitától, a jóbélben felszabadul az eladott ház birtokának városában, mert a leviták városainak házai az ő birtokuk Izráél fiai között.

Lev 25,34

De városaik közlegelőjének földje ne adassék el, mert örök birtok az nekik.

Lev 25,35

Ha elszegényedik testvéred és lehanyatlik keze melletted, támogasd őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy élhessen melletted.

Lev 25,36

Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát és féld Istenedet, hogy élhessen testvéred melletted.

Lev 25,37

Pénzedet ne add neki kamatra és uzsorára ne add élelmiszeredet.

Lev 25,38

Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából, hogy adjam nektek Kanaán országát, hogy legyek a ti Istenetek.

Lev 25,39

És ha elszegényedik testvéred melletted és eladja magát neked, ne dolgoztass vele, mint dolgoztatnak a rabszolgával.

Lev 25,40

Mint béres, mint zsellér legyen nálad, a jóbél évéig szolgáljon nálad.

Lev 25,41

Akkor menjen ki tőled ő és gyermekei vele, hogy visszatérjen családjához és ősei birtokához térjen vissza.

Lev 25,42

Mert szolgáim ők, akiket kivezettem Egyiptom országából, ne adassanak el mint eladatnak rabszolgák.

Lev 25,43

Ne uralkodjál rajta szigorúsággal, hanem féld Istenedet.

Lev 25,44

És ami rabszolgáidat és szolganőidet illeti, akik nálad lesznek, azoktól a népektől, amelyek körülötted vannak, azoktól vehettek rabszolgát és rabszolganőt.

Lev 25,45

A zsellérek gyermekei közül is, akik nálatok tartózkodnak, azok közül vehettek és családjukból, amely nálatok van, akiket nemzettek országtokban, ezek legyenek a ti tulajdonotok.

Lev 25,46

És birtokba vehetitek azokat magatoknak, gyermekeitek számára utánatok, hogy örököljék tulajdon gyanánt örökre, azokkal végeztethettek nehéz munkát; de testvéreiteken, Izráel fiain, egyik a másikon ne uralkodjatok szigorúsággal.

Lev 25,47

Ha egy jövevény vagy zsellér nálad jó módba jut és testvéred elszegényedik mellette és eladja magát a jövevénynek, aki zsellér nálad vagy a jövevény ivadékának:

Lev 25,48

miután eladta magát, visszaváltás legyen számára; egy a testvérei közül váltsa vissza,

Lev 25,49

vagy nagybátyja vagy nagybátyjának fia váltsa vissza vagy valamelyik rokona a családjából váltsa vissza, vagy ha jómódhoz jut, maga váltsa vissza magát.

Lev 25,50

És számoljon le azzal, aki megvette, attól az évtől kezdve, amikor eladta magát neki a jóbél évéig és legyen eladásának ára az évek szerint; a béres napjai szerint legyen számítva.

Lev 25,51

Ha még sok év van hátra, azokhoz képest fizesse vissza a kiváltás vételének árából.

Lev 25,52

Ha pedig csak kevés marad az évekből a jóbél évéig, akkor számolja el neki; az évek számához képes fizesse vissza a váltság árát.

Lev 25,53

Mint az évről-évre szegődött béres, úgy legyen nála, ne uralkodjék rajta szigorúsággal a te szemed előtt.

Lev 25,54

De ha ilyenmódon nem váltották vissza, menjen ki a jóbél évében, ő és gyermekei vele.

Lev 25,55

Mert az én szolgáim Izráél fiai, szolgáim ők, akiket kivezettem Egyiptom országából. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev XXVI.

Lev 26,1

Ne készítsetek magatoknak bálványokat és faragott képeket, se oszlopot ne állítsatok fel magatoknak és rajzos követ ne helyezzetek el országtokban, hogy leboruljatok rája, mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Lev 26,2

Szombatjaimat őrizzétek meg és szentélyemet tiszteljétek. Én vagyok az Örökkévaló.

X. Bechukkótái.

Lev XXVI.

Lev 26,3

Ha törvényeim szerint jártok és parancsolataimat megtartjátok és teljesítitek,

Lev 26,4

akkor én megadom esőzésteket a maga idejében és a föld megadja termését és a mező fája megadja gyümölcsét.

Lev 26,5

És a cséplés eléri nálatok a szüretet és a szüret eléri a vetést, eszitek majd kenyereteket jóllakásig és biztonságban laktok országtokban.

Lev 26,6

És békét adok az országban, lefeküsztök és senki sem fog fölriasztani; kipusztítom a vadállatokat az országból és kard nem jár végig országtokon.

Lev 26,7

Üldözni fogjátok ellenségeiteket és ők elesnek előttetek kard által.

Lev 26,8

Üldöznek majd öten közületek százat és százan közületek tízezret fognak üldözni, és ellenségeitek elesnek előttetek kard által.

Lev 26,9

És felétek fordulok és megszaporítlak benneteket és megsokasítlak benneteket és fenntartom szövetségemet veletek.

Lev 26,10

És enni fogtok régóta megtakarítottat, és a régit az új elől kitakarítjátok.

Lev 26,11

És elhelyezem hajlékomat köztetek és meg nem útál lelkem benneteket.

Lev 26,12

És járni fogok köztetek és én leszek Istenetek és ti lesztek az én népem.

Lev 26,13

Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából, hogy ne legyetek nekik szolgák és eltörtem jármotok cövekeit és járattalak benneteket felegyenesedve.

Lev 26,14

De ha nem hallgattok reám és nem teljesítitek mindezeket a parancsolatokat;

Lev 26,15

és ha törvényeimet megvetitek és ha intézkedéseimet megútálja lelketek, úgyhogy nem teljesítitek minden parancsolatomat, hanem megbontjátok szövetségemet,

Lev 26,16

én is ezt teszem veletek; rettenetességet küldök reátok: sorvadást és forró lázat, ami beteggé teszi a szemet és csüggedővé a lelket; hiába vetitek el a magvatokat, mert ellenségeitek eszik majd meg.

Lev 26,17

És arcomat ellenetek fordítom és vereséget szenvedtek ellenségeitek előtt; azok uralkodnak majd rajtatok, akik gyűlölnek és megfutamodtok, amikor senki sem üldöz benneteket.

Lev 26,18

És ha ezek után sem hallgattok reám, akkor tovább fenyítlek benneteket hétszeresen vétkeitek miatt.

Lev 26,19

Megtöröm hatalmatok gőgjét és egeteket vassá és földeteket érccé teszem.

Lev 26,20

És hiába vész kárba erőtök, nem adja meg földetek termését és a földnek fája nem adja meg gyümölcsét.

Lev 26,21

És ha ellenem jártok daccal és nem akartok hallgatni reám, akkor tovább hozok reátok csapást, hétszeresen, vétkeitek szerint.

Lev 26,22

És közétek eresztem a mező vadját és megfoszt benneteket gyermekeitektől, kiirtja barmotokat, megkevesbít benneteket és elhagyottak lesznek utaitok.

Lev 26,23

És ha ezek után sem hajlotok fenyítésemre és ha ellenem jártok daccal,

Lev 26,24

akkor én is ellenetek járok daccal és megverlek benneteket én is hétszersen vétkeitek miatt.

Lev 26,25

És hozok reátok kardot, amely megbosszulja szövetségemet és egybe kell gyűlnötök városaitokban és akkor dögvészt bocsátok közétek és át fogtok adatni az ellenség kezébe.

Lev 26,26

Amikor eltöröm nálatok a kenyér támaszát, tíz asszony süti majd kenyereteket egy kemencében és visszaadják kenyereteket súly szerint és esztek, de nem laktok jól.

Lev 26,27

És ha ti ezek után sem hallgattok reám és ellenem jártok daccal,

Lev 26,28

akkor ellenetek járok a dac hevével és megfenyítlek benneteket én is hétszeresen vétkeitek miatt.

Lev 26,29

Eszitek majd fiaitok húsát és leányaitok húsát eszitek.

Lev 26,30

Megsemmisítem magaslataitokat, kiirtom naposzlopaitokat és ráteszem hulláitokat bálványaitok hulláira és megútál lelkem benneteket.

Lev 26,31

És városaitokat romba döntöm és elpusztítom szentélyeiteket és nem fogom szagolni áldozataitok kellemes illatát.

Lev 26,32

Elpusztítom Én az országot és eliszonyodnak rajta ellenségeitek, akik benne laknak.

Lev 26,33

És elszórlak benneteket a népek közé és kardot rántok utánatok; országtok elpusztul és városaitok rommá lesznek.

Lev 26,34

Akkor lerója majd az ország a szombatjait, amíg elpusztulva marad és ti ellenségeitek országában lesztek; akkor majd nyugszik a föld és lerója szombatjait,

Lev 26,35

elpusztulása egész idején nyugszik majd, amennyit nem nyugodott szombatjaitokon, amikor laktatok rajta.

Lev 26,36

És akik megmaradnak közületek, azokra csüggedést küldök szívükbe ellenségeik országaiban; és egy elfújt falevél zöreje üldözi őket és megfutamodnak, amint futamodnak az emberek kard elől és elesnek, bár nincs üldöző.

Lev 26,37

És elbotlanak egyik a másikában, mint a kard elől futók, bár nincs üldöző és nem tudtok megállni ellenségeitek előtt.

Lev 26,38

És el fogtok veszni a népek között és fölemészt benneteket ellenségeitek országa.

Lev 26,39

És akik megmaradnak közületek, sínylenek bűnükben ellenségeitek országaiban és őseik bűnei miatt is sínylenek.

Lev 26,40

És ők bevallják bűnüket és őseik bűnét és vétküket, mellyel vétkeztek Ellenem és azt is, hogy daccal jártak Ellenem.

Lev 26,41

És ha Én is daccal jártam ellenük és ellenségeik országába hoztam őket, akkor megalázkodik körülmetéletlen szívük és leróják bűnük büntetését.

Lev 26,42

Akkor én megemlékezem szövetségemről Jákóbbal és szövetségemről Izsákkal és szövetségemről Ábrahámmal is megemlékezem és az országról is megemlékezem.

Lev 26,43

Az ország is elhagyatva lesz tőlük és lerója szombatjait, amíg elpusztultan hever nélkülük, ők leróják bűnüket, csakis azért, mert rendeleteimet megvetették és törvényeimet megútálta lelkük.

Lev 26,44

De mégis, amikor ellenségeik országában lesznek, nem vetem meg és nem útálom meg őket, hogy végkép megsemmisítsem őket és megbontsam szövetségemet velük, mert Én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük.

Lev 26,45

Hanem megemlékezem javukra őseik szövetségéről, akiket kivezettem Egyiptom országából a népek szeme előtt, hogy legyek az ő Istenük. Én vagyok az Örökkévaló.

Lev 26,46

Ezek a törvények, rendeletek és tanok, melyeket az Örökkévaló rendelt Önmaga és Izráel fiai között, a Szinaj hegyén Mózes által.

Lev XXVII.

Lev 27,1

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 27,2

Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn valaki személyek becsértékére vonatkozólag fogadalmat tesz az Örökkévalónak,

Lev 27,3

akkor legyen a férfiszemély becsértéke, húsz évestől hatvan évesig, legyen a becsértéke ötven sekel ezüst, a szent sekel szerint.

Lev 27,4

Ha pedig nőszemély, legyen a becsérték harminc sekel.

Lev 27,5

És öt évestől húsz évesig legyen a férfiszemély becsértéke húsz sekel, a nőé tíz sekel.

Lev 27,6

És egy hónapostól öt évesig legyen a férfiszemély becsértéke öt sekel ezüst és a nő becsértéke három sekel ezüst.

Lev 27,7

És hatvan évestől felfelé, ha férfiszemély, akkor legyen a becsérték tizenöt sekel, a nőé pedig tíz sekel.

Lev 27,8

De ha szegényebb, mintsem adhatná a becsértéket, akkor állítsák a pap elé és becsülje fel a pap, ahhoz képest, amint telik a fogadalomtevő vagyonából, becsülje fel a pap.

Lev 27,9

És ha barom az, amiből bemutatnak áldozatot az Örökkévalónak, minden, amit abból ad az Örökkévalónak, legyen szent.

Lev 27,10

Ne változtassa meg és ne cserélje ki a jót rosszal vagy a rosszat jóval; és ha mégis kicserélne barmot barommal, akkor mind a kettő, az és amire cserélte, legyen szent.

Lev 27,11

De ha bármely tisztátalan barom az, amelyből nem mutatnak be áldozatot az Örökkévalónak, állítsa a barmot a pap elé;

Lev 27,12

és a pap becsülje meg, akár jó, akár rossz, ahogy a pap megbecsüli, úgy legyen.

Lev 27,13

De ha meg akarja váltani, akkor toldja meg a megbecsült érték egy ötödével.

Lev 27,14

És ha valaki házát szenteli szentségül az Örökkévalónak, becsülje meg azt a pap, akár jó, akár rossz; és amint megbecsüli a pap, úgy legyen.

Lev 27,15

És ha az, aki házát szentelte és vissza akarja váltani, toldja hozzá a becslés összegének ötödét és legyen az övé.

Lev 27,16

És ha birtokának földjéből szentel valaki egy részt az Örökkévalónak, akkor legyen a becslés a vetéséhez képest: egy chómer árpának vetése ötven ezüst sekel.

Lev 27,17

Ha a jóbél évétől kezdve szenteli földjét, a becslés szerint maradjon.

Lev 27,18

De ha a jóbél után szenteli földjét, akkor számítsa neki a pap az árt a jóbél évéig hátralévő évekhez képest és az vonassék le a becslésből.

Lev 27,19

És ha vissza akarja váltani a földet az, aki szentelte, akkor toldja hozzá a becslés összegének ötödét és maradjon az övé.

Lev 27,20

De ha nem akarja visszaváltani a földet vagy ha eladta a földet más embernek, nem váltható vissza többé.

Lev 27,21

És legyen a föld, amikor felszabadul a jóbélben, szent az Örökkévalónak, mint az örökre szentelt föld; a papé legyen annak birtoklása.

Lev 27,22

És ha vásárolt földet, amely nem birtokának földjéből való, szentel az Örökkévalónak,

Lev 27,23

akkor számítsa neki a pap a becslés összegét a jóbél évéig és adja meg a becslés összegét azon a napon, szentségül az Örökkévalónak.

Lev 27,24

A jóbél évében térjen vissza a föld ahhoz, akitől vette, akinek birtoka az az országban.

Lev 27,25

Minden becslés legyen a szent sekel szerint: húsz géra legyen a sekel.

Lev 27,26

Csak az elsőszülöttet a barmok közül, amely mint elsőszülött adandó az Örökkévalónak, azt ne szentelje senki; akár ökör, akár bárány, az az Örökkévalóé.

Lev 27,27

Ha pedig tisztátalan baromból való, váltsa meg a becsértéken és toldja hozzá az ötödét; ha pedig nem váltja meg, adassék el becslés szerint.

Lev 27,28

Azonban semmi örökre felajánlott dolog, amit örökre szentel valaki az Örökkévalónak, abból, ami az övé, emberből, baromból vagy birtokának földjéből, ne adassék el és ne váltassék meg; minden örökre felajánlott dolog a legszentebb az Örökkévalónak.

Lev 27,29

Semmi szent tilalom alá vetett személy, aki örökre szent az emberek közül, nem váltható meg, ölessék meg.

Lev 27,30

Az ország minden tizede az ország vetéséből, a fának gyümölcséből az Örökkévalóé, szent az Örökkévalónak.

Lev 27,31

És ha valaki meg akar váltani valamit a tizedéből, ötödét toldja hozzá.

Lev 27,32

Marhának és juhfélének minden tizede, mindaz, ami átmegy a vessző alatt, a tizedik szent legyen az Örökkévalónak.

Lev 27,33

Ne válogassa meg jó-e, rossz-e, és ne cserélje el; ha pedig elcserélné, legyen az és amire kicserélte szent, nem váltható meg.

Lev 27,34

Ezek a parancsolatok, amelyeket az Örökkévaló parancsolt Mózesnek Izráel fiai részére a Szinaj hegyén.