János harmadik levele 1. Az elöljáró Gaiusnak, a szeretettnek, akit én valóban szeretek.
 2. Szeretettem, mindenben kívánom, jól menjen sorod (jól haladjon utad) és egészséges légy, mint ahogy jó úton halad a lelked,
 3. mert roppant megörültem, amikor jöttek testvérek, és tanú(bizony)ságot tettek a való(igaz)ságról, mint ahogy te való(igaz)ságban jársz.
 4. Ennél nagyobb örömem nincs, mint amikor hallom, hogy a gyermekeim a való(igaz)ságban járnak.
 5. Szeretettem, ha hűen teszed azt, amit művelsz, a testvérek, sőt az idegenek irányában,
 6. akik tanú(bizony)ságot tettek a szeretetedről a (kihívott) gyülekezet (eklézsia) előtt, jól (eszményien) teszed, ha Istenhez méltóan indítod útjukra,
 7. mert az Ő nevéért keltek útra, semmit sem kapva (fogadtak el) a nemzet(beli)ektől,
 8. mit tehát tartozunk felkarolni az ilyeneket azért, hogy munkatársai lehessünk a valóságnak (igazságnak),
 9. írtam valamit a (kihívott) gyülekezetnek (eklézsiának), de a közöttük elsőséget kedvelő Diotrephesz nem fogad el minket,
 10. ezért, ha odaérkezem, emlékezetébe idézem a dolgait, hogy gonosz szavakkal fecsegett ellenünk, és még ezzel sem érve be, nem fogadja be a testvéreket, és másfelől, akiknek ez szándékukban van, megakadályozza és a (kihívott) gyülekezetből kiveti őket.
 11. Szeretettem, nehogy utánozd a rosszat, hanem a jót. A jót tevő Istenből van, aki rosszat tesz, az nem látta az Istent.
 12. Demeterről mindenki tanú(bizony)ságot tett, maga a való(igaz)ság is, mi is tanú(bizony)ságot teszünk, és tudod, hogy a mi tanú(bizony)ságtételünk igaz,
 13. sok írnivalóm volna neked, de nem akarok neked tintával és tollal írni,
 14. remélem, csakhamar meglátlak téged, és szemtől-szembe szólhatunk.
 15. Béke neked! Köszöntenek téged a barátok. Köszöntsd a barátokat név szerint.